Webinar, onsdag d. 7. april kl. 14.30 – 16.00, nu med materialer!

Leg med sproglyde – styrk børnenes sproglydsopmærksomhed

Med fokus på logopædens rolle i implementering af en kommunal sprogindsats i dagtilbud

v/ Marie Poulsen Riis

Erfaringer med en målrettet og systematisk indsats for at styrke børns sproglydsopmærksomhed i dagtilbud. Marie vil dele sine erfaringer fra et konkret projekt i Fredericia Kommune i 2013-2015 med fokus på logopædens rolle i projektets gennemførelse, herunder både tovholderfunktionen og de mere konkrete opgaver i planlægningsprocessen, undervejs i projektet, i den afsluttende fase af projektet, og frem til nu hvor projektets indsatser er gået i drift.

Debatoplæg: Vi logopæder har kompetencerne til at styrke alle børns sprogudvikling – både de individuelle børn med sprogvanskeligheder, som vi kender i PPR-regi, og gruppen af børn med normal sprogudvikling.

Hvordan binder vi almenpædagogiske sprogindsatser for alle børn sammen med specialpædagogiske sprogindsatser for individuelle børn i PPR-regi? Hvilken rolle skal eller kan vi spille ind i det almenpædagogiske sprogarbejde? Hvor ligger ressourcerne til at arbejde med almenpædagogiske sprogindsatser i de forskellige kommuner? Hvis ikke vi logopæder i PPR-regi bruger ressourcer ind i det almenpædagogiske sprogarbejde, hvem har så kompetencerne til at gøre det? Og hvordan kommer vores logopædiske viden og kompetencer fra de specialpædagogiske sprogindsatser så i spil? 

Kurset er afviklet for 100 medlemmer af Logopædisk Forum.   

Dagens oplæg med powerpoints kan findes HER. Du skal bruge en kode for at tilgå siden.
Deltog du på webinaret, har du måske koden. Har du glemt den, kan du rette henvendelse til kasserer@logoforum.dk , og du får koden tilsendt.