Webinar – onsdag d.7. april 2021, kl.14.30 – 16.00

Leg med sproglyde – styrk børnenes sproglydsopmærksomhed

Med fokus på logopædens rolle i implementering af en kommunal sprogindsats i dagtilbud

v/ Marie Poulsen Riis

For dagens materialer – klik HER. Du skal benytte det kodeord, der blev udleveret på webinaret. Har du det ikke, kan du rette henvendelse til kasserer@logoforum.dk og du vil modtage det hurtigst muligt.

Erfaringer med en målrettet og systematisk indsats for at styrke børns sproglydsopmærksomhed i dagtilbud. Marie vil dele sine erfaringer fra et konkret projekt i Fredericia Kommune i 2013-2015 med fokus på logopædens rolle i projektets gennemførelse, herunder både tovholderfunktionen og de mere konkrete opgaver i planlægningsprocessen, undervejs i projektet, i den afsluttende fase af projektet, og frem til nu hvor projektets indsatser er gået i drift.

Debatoplæg: Vi logopæder har kompetencerne til at styrke alle børns sprogudvikling – både de individuelle børn med sprogvanskeligheder, som vi kender i PPR-regi, og gruppen af børn med normal sprogudvikling.

Hvordan binder vi almenpædagogiske sprogindsatser for alle børn sammen med specialpædagogiske sprogindsatser for individuelle børn i PPR-regi? Hvilken rolle skal eller kan vi spille ind i det almenpædagogiske sprogarbejde? Hvor ligger ressourcerne til at arbejde med almenpædagogiske sprogindsatser i de forskellige kommuner? Hvis ikke vi logopæder i PPR-regi bruger ressourcer ind i det almenpædagogiske sprogarbejde, hvem har så kompetencerne til at gøre det? Og hvordan kommer vores logopædiske viden og kompetencer fra de specialpædagogiske sprogindsatser så i spil? 

Kurset henvender sig til medlemmer af Logopædisk Forum.  Der kan max deltage 100 medlemmer i dette webinar. 

Kurset har nu 100 tilmeldte – men erfaringen viser, at ca 10-15% glemmer eller vælger ikke at deltage på dagen og så kommer ventelisten selvfølgelig i spil. Ligeledes skal kontingentet til foreningen være betalt, inden man får tilsendt et deltagerlink – i modsat fald går pladsen videre til medlemmer fra ventelisten.

For dagens materialer – klik HER. Du skal benytte det kodeord, der blev udleveret på webinaret.
Har du det ikke, kan du rette henvendelse til kasserer@logoforum.dk og du vil modtage det hurtigst muligt.