Velkommen til Logopædisk Forums Efteruddannelseskursus 

Vingsted 2022

Det unikke og særlige sprog – sprog er det mest komplekse kommunikationssystem.

Af og til mangler vi lige en rammende formulering, der indfanger en bestemt mening eller, vi har svært ved at udlede mening af de formuleringer, vi hører.

  • Hvad kan man, når man mestrer et sprog?
  • Hvilket logopædisk blik skal vi anlægge, hvis sproget ikke kommer?
  • Hvilke krav stiller det til den logopædiske praksisform for såvel småbørn som vores rolle ind i skolen?

 

For at søge svar på disse spørgsmål har vi i år på de tre efteruddannelsesdage i Vingsted valgt at fokusere på begrebet “sprog” fra forskellige vinkler.

Sprog som system ex. ordforråd og sætningskompleksitet.

Sprog i funktion som medskabelse af leg, deltagelse i sociale fællesskaber, kommunikation,  udtrykke følelser, byggesten for tænkning og refleksion, redskab til  planlægning,  mentalisering og  abstrakt tænkning.

Vi vil stille skarpt på vanskeligheder, der kan karakteriseres som DLD

I den ny revideret ICD-11 figurerer som noget nyt diagnosen DLD. DLD bliver her karakteriseret som vedvarende vanskeligheder i forhold til forståelse, produktion og brug af sproget i funktionelle sammenhænge. Samtidig ekskluderes “sprogvanskeligheder”, der kan have rod i autisme, perceptionsforstyrrelser og andre udviklingsforstyrrelser.

i
U

Vi vil stille skarpt på vanskeligheder, der kan karakteriseres som DLD og hvordan vi som logopæder kan differentiere mellem forsinkelser ex. “late talkers” og specifikke sprogforstyrelser. Herunder at styrke bevidstheden om de underliggende kognitive færdigheder, der understøtter den sproglige processering.

 

Vi ønsker som bestyrelse i Logopædisk Forum at styrke det logopædiske blik til at finde børn med DLD. Således at de børn og unge imødekommes med den mest optimale logopædisk indsats. Med fokus på relevante helhedsorienteret tværfaglige tiltag samt  understøtte overgange igennem barnets skolegang.

Den nyeste forskning viser betydningen af, at vi som Logopæder er skarpe og dygtige til at bidrage med logopædisk viden og sætte sproget i fokus. Både i forhold til tidlig indsats og for at understøtte og fremme barnets/den unges inklusion ind i skolen.

Program for Vingsted 21.-23. september

Onsdag 21. september 2022

Dagens Fokuspunkter

DLD og dysleksi set i et helhedsorienteret psykologisk perspektiv

v/Laila Boye, Cand.psych

”De tavse børn – børn med selektiv mutisme”

Søren Glistrup Specialpsykolog
Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland

Logopædisk Forums Generalforsamling

Torsdag 22. september 2022

Udvikling af sprogfærdigheder fra vuggestuen til 2. klasse

Fabio Trecca, adjunct og Dorthe Bleses, professor, TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet

Why do children differ in the speed with which they learn language?

Professor Caroline Rowland, direktør for sprogudviklingsafdelingen ved Max Planck Institute for Psycholinguistics i Holland

Grammatisk udvikling og grammatiske vanskeligheder

Laila Kjærbæk, ph.d., lektor i Sprogtilegnelse

Oplæg om Bibliotekernes platform Sprogsporet
Programkoordinator Rikke Østergaard Hansen

Festmiddag

Fredag 23. september 2022

Medieret læring ad modum Reuven Feuerstein
Psykolog Lars Ask Røgilds

Thomas Skov
Journalist, TV- og radiovært, forfatter og foredragsholder

Detaljeret program for de enkelte dage

Onsdagens program

Kl. 9.30 – 10.00

Ankomst kaffe/the, croissanter m. m

 

Kl. 10.00 – 10.20

Velkomst i Centersalen.

 

Kl. 10.20 – 12.30

Centersalen

 

DLD og dysleksi set i et helhedsorienteret psykologisk perspektiv

v/Laila Boye, Cand.psych. Har arbejdet på audiologisk afd. samt børnepsykiatrisk og somatisk børneafd. Forsket og arbejdet terapeutisk på Ordblindeinstituttet. Været ledende psykolog på Hovedstadens Ordblindeskole i 18 år. Selvstændig praksis fra 2011 til nu. Derudover afholdt kurser om sproglige dysfunktioner, dyskalkuli mm. Oplægsholder på danske og internationale konferencer. Undervist audiologopædi-studerende på kommunikations-handicap-modulet, KU. Efteruddannelser i neuropsykologi og neuropædagogik, samt i dynamisk psykoterapi og kognitiv adfærdsterapi.

 

I mit oplæg vil jeg bl.a. fokusere på…

-hvordan DLD/dysleksi afdækkes på forskellige alderstrin

-hvordan DLD påvirker personlighedsudvikling, social udvikling, lærings- og uddannelsesmuligheder

– kommunikation, trivsel, selvværd og selvtillid er centrale nøglebegreber

 

Basale sproglige funktionsforstyrrelser har vidtrækkende eksistentielle konsekvenser. DLD påvirker barnelivet fra start…og problemerne risikerer at vokse eksponentielt med barnet – hvis der ikke gribes ind, tidligt, professionelt og tværfagligt.

En vellykket profylaktisk indsats vil ikke kun generere højere livskvalitet for de ramte og deres familier – den vil også manifestere sig positivt på samfundets bundlinje.

Der er brug for , at der etableres betydelig mere tværfagligt samarbejde mellem indsigtsfulde psykologer, logopæder og læsepædagoger.

 

 

Kl. 12.30 – 13.30

Frokostpause

Mulighed for indkvartering.

 

Kl. 13.30 – 15.00

Laila Boye – fortsat

 

Kl. 15.00 – 15.15

Kaffepause

 

Kl.15.15 – 16.45

Centersalen

 

”De tavse børn – børn med selektiv mutisme”

Søren Glistrup Specialpsykolog
Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium Vejle

 

Når vi møder et barn, der sommetider taler som et vandfald men som i andre sammenhænge fremstår nærmest stum, kan der være tale om Selektiv mutisme.

Søren Glistrup, der er specialpsykolog i Børne- og Ungdomspsykiari Sydjylland i Vejle, vil i dette oplæg formidle en grundlæggende viden om selektiv mutisme – hvad er Selektiv mutisme, hvordan kan vi udrede børn med disse vanskeligheder og hvordan forstår og møder vi dem bedst.

Der vil som del af oplægget være en personlig beretning fra Jeannel Pedersen, som selv er vokset op med selektiv mutisme og som i dag er uddannet friskolelærer. ” Kl.17.00 – 18.30

 

Kl. 18.00 – 19.00

Spisning i restauranten

 

 

Kl. 19.30 – 21.00

Engsal

Logopædisk Forums Generalforsamling

Torsdagens program

Kl. 8.30 – 10.15

Centersalen

 

Udvikling af sprogfærdigheder fra vuggestuen til 2. klasse: En longitudinel undersøgelse af faktorer, der forudsiger sproglige forsinkelser hos late talkers

Fabio Trecca, adjunct og Dorthe Bleses, professor, TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet

 

Hvad betyder en tidlig sproglig forsinkelse for udviklingen af tale- og skriftsproglige kompetencer i børnehaven og i skolen? Og hvilke tidlige indikatorer på sprogforsinkelse skal man som logopæd være opmærksom på? I oplægget vil vi præsentere nye resultater fra et longitudinelt studie, hvor børns sproglige udvikling blev fulgt fra 1-årsalderen til 2. klasse. Centrale spørgsmål i oplægget er: hvordan det tidlige ordforråd samt sætningskompleksiteten forudsiger læsefærdigheder i skolen; hvordan forskellige udviklingshastigheder i vuggestuen forudsiger udvikling i børnehaven; hvilke forældrerelaterede faktorer, der forudsiger tidlig forsinkelse; og hvordan sproglig forsinkelse hænger sammen med udviklingen af eksekutive funktioner hos late talkers. Vi vil placere vores resultater i en international kontekst.

 

 

 

 

Kl. 10.15 – 10.30

Kaffepause

 

Kl. 10.30 – 12.00

Centersalen

Caroline Rowland direktør for sprogudviklingsafdelingen ved Max Planck Institute for Psycholinguistics i Holland,og professor førstesprogstilegnelse ved Radboud University og æresforsker ved University of Liverpool, Storbritannien

Why do children differ in the speed with which they learn language?

There are large individual differences in the speed and the way in which children learn language in the first few years of life, with some children developing language much slower than others.  And although most slow taking children eventually catch up with their peers, a substantial number develop a developmental language disorder.  In this talk I will discuss our research investigating why children differ in the speed at which they learn language and will provide evidence-based advice about how educators can help children reach their full potential

 

 

Kl. 12.00 – 14.00

Frokost og udstilling

 

Kl. 14.00 – 15.00

Centersalen

Grammatisk udvikling og grammatiske vanskeligheder

v/ Laila Kjærbæk, ph.d., lektor i Sprogtilegnelse, Center for Sprog og Læring, Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet.

 

Målet med oplægget er at give et indblik i grammatikkens betydning for barnets sprogtilegnelse, beskrive mønstre i den typiske udvikling af grammatik hos danske børn i 0-6-årsalderen samt pege på nogle træk der kan være indikation på at et barn er forsinket eller afvigende i sin grammatiske udvikling. Oplægget vil endvidere introducere til metoder til vurdering af børns grammatiske udvikling og inspirere til hvordan man kan understøtte børns tilegnelse af grammatik.

 

Kl. 15.00 – 15.30

Kaffe og udstilling

 

Kl. 15.30 – 16.15

Laila Kjærbæk fortsat

kl. 16.30 – 17.30

Centersalen

Oplæg om Bibliotekernes platform Sprogsporet v. programkoordinator Rikke Østergaard Hansen

”Bibliotekernes Sprogspor – vi giver jer noget at tale om!” Sådan lyder mottoet i Sprogsporets nyhedsbrev. Dette refererer til alle de gode bøger og andre materialer fra bibliotekerne, der kan indsættes som et fælles tredje i interaktionen mellem barn og voksen.

Sprogsporet.dk er en platform med nyhedsbreve, boglister og en ressourcesamling, som giver en samlet adgang til både bibliotekernes og andre aktørers sprogunderstøttende metoder og materialer.

Det hele er skabt med udgangspunkt i et ønske om at styrke både det tværfaglige samarbejde og forældresamarbejdet. Oplægget præsenterer de mange muligheder – såvel lokalt som nationalt.

 

Kl.19.00

Festmiddag i restauranten

Underholdning/dans i salen

Musik og dans fortsættes i kælderen

tom CSS to this text in the module Advanced settings.

Fredagens program

Kl. 8.30 – 08.45

Centersalen

Opsamling fra dagene

 

Kl. 08.45 -10.15

Medieret læring ad modum Reuven Feuerstein v/ Psykolog Lars Ask Røgilds

Alle kan lære at lære  der vil i oplægget være fokus på Reuven Feuersteins begreb  Medieret læring. Medieret læringserfaring eller Feuerstein træning som metoden ofte bliver kaldt, er en kognitiv træningsmetode, der har som hovedformål at styrke kognitive funktioner som basis for læring.   Hovedfokus er at den voksne skal mediere fremfor for at instruere eller undervise. Integreret i den teoretiske forståelse som MLE bygger på er et begrebsapparat omkring kognitive funktionsområder.

Lars Ask Røgilds har været en af hovedkræfterne bag at få introduceret Reuven Feuersteins tankegang og metoder i det danske pædagogiske miljø

I oplægget præsenteres og demonstreres de kognitive funktioner, der er nødvendige for at optimere læring og tænkning og metoden demonstreree

 

Kl. 10.15 – 10.30

Kaffepause

 

Kl. 10.30 – 11.15

Lars Røgild fortsat

 

KL.11.30 -12.30

Vi afslutter fredagen med et spændende oplæg fra Thomas Skov

Thomas Skov, Journalist, TV- og radiovært, forfatter og foredragsholder –                                            blev i sin tid kendt som »Praktikanten« i Det Nye Talkshow med Anders Lund Madsen og ligeledes i De Sorte Spejdere. Han har efterfølgende været et kendt ansigt på TV i mange forskellige sammenhænge. Senest har han kastet sig over at skrive børnebøger. I den forbindelse har han bidraget med en anderledes børnebog: – »Børnebogen, der hellere ville være en badevægt« og før den med et andet højtlæsningshit: »Snip Snap Snork – Godnathistorier fra Sovgodtersgade«. Når Thomas dukker op, ved man aldrig hvad der kan ske… »

citat fra Thomas Skov “Jeg husker selv godnathistorierne, hvor min mor sad på sengekanten og læste mig i søvn. Selvom der guddødeme  er strømmet meget vand gennem åen og ord gennem ørerne siden, så kan jeg med ét tænke mig tilbage til min seng i Herning i starten af 90’erne og høre min mors stemme. Sikke en gave at have fået med i livet – og tænk hvis jeg kan være med til at give den gave videre, ikke kun til mine egne børn, men også til andre børn. Oplægget handler om mit arbejde med at åbne bøgernes verden for nyere læsere.”

 

Kl.12.30 -12.45

Afslutning og sandwich til rejsen

Tilmeldingsfrist

Forlænget til 12 august  2022 – bekrætelsesdato forlænges tilsvarende.

Tilmeld dig her

Pris

Medlemmer: kr. 5.295,-
Ikke-medlemmer: kr. 6.295,-

Bliv medlem

Hvis du ikke allerede er medlem af Logopædisk Forum, bliver du indmeldt med din tilmelding, idet kun medlemmer kan deltage.

Her finder du kursusstedet:

Vingsted Hotel
& konferencecenter,
Vingsted Skovvej 2,
7182 Bredsten,
Vejle.

Generelle oplysninger og vilkår i 2022

Til orientering bliver alle indkvarteret på egne værelser, og ingen indkvarteres andre steder end på Vingsted.

Dette indebærer, at deltagerantallet vil være reduceret i forhold til tidligere år.

Tidspunkt: 21.- 23. september 2022

Tilmelding: Foregår elektronisk via Logopædisk Forums hjemmeside.

Du modtager umiddelbart efter tilmeldingen en bekræftelse.

Endelig bekræftelse på de seneste tilmeldinger sendes ud i umiddelbart i forlængelse af tilmeldingsfristen den 12 august 

Fakta om efteruddannelseskurset på Vingsted Centret 21-23 september 2022

Du kan tilmedle dig hele programmet – ikke kun enkelte dage.
Overnatning er med i prisen – og kan ikke fravælges.

Betalingen dækker kursusafgift, overnatning i enkeltværelse og fuld forplejning på Vingsted Hotel & konferencecenter.
 

Bekræftelse på tilmelding

Endelig bekræftelse: Umiddelbart efter den 12  2022 modtager tilmeldte de seneste  tilmeldte endelig bekræftelse på deres deltagelse, og i denne bekræftelse vil der være et link til en formular, som kan udfyldes, hvis du ønsker at deltage i bustransporten til og fra Vejle station.

Ligeledes kan du skrive, hvis du skulle have særlige ønsker til kursusdagene eller vil lægge en besked til planlæggerne.

Bus fra Vejle

Bus: Busser fra Vejle Station betales af Logopædisk Forum.
Hvis du får brug for bus, skal du huske at tilmelde dig til kasserer@logoforum.dk

Framelding

Framelding: Pladsen på kurset kan frit overdrages til en kollega, der er medlem af foreningen, men af hensyn til deltagerliste og navneskilte skal vi have besked via kasserer@logoforum.dk

Framelding til kurset kan ske uden gebyr frem til tilmeldingsfristen d. 19. juni. Derefter er det ikke længere muligt med framelding, og det fulde beløb vil blive faktureret, men pladsen kan frit overdrages til en anden. Aflyses kurset, bliver det indbetalte beløb tilbageført.

Tilmelding forlænget til 12 august

Tilmelding  er forlænget til 12 august 2022 der er endnu få ledige pladser. Tilmeldingen lukker så snart kurset er tegnet. 

Powerpoints

Oplægsholdernes PowerPoints bliver ikke udleveret i papirform på selve kurset. Er det muligt lægges de på hjemmesiden.

Medbring gerne pc eller iPad og hent evt. oplæg undervejs.

Hold dig opdateret på hjemmesiden

Evt. ændringer i programmet bliver præsenteret som indlæg på hjemmesiden.