Generelle oplysninger og vilkår i 2021

I år er et særligt år i forhold til tilmelding.
Mere end halvdelen af pladserne ER allerede bookede, idet der er mange af de tilmeldte kursister fra 2020, der har valgt at fastholde og overføre deres plads fra 2020 til 2021.

Endvidere bliver alle indkvarteret på egne værelser, og ingen indkvarteres andre steder end på Vingsted.
Dette indebærer, at deltagerantallet vil være reduceret i forhold til tidligere år.

Tidspunkt: 22.- 24. september 2021

Tilmelding: Foregår elektronisk via Logopædisk Forums hjemmeside.

Du modtager umiddelbart efter tilmeldingen en bekræftelse på, at vi har modtaget din tilmelding.

Endelig bekræftelse på deltagelse sendes ud i umiddelbar forlængelse af 1. tilmeldingsfrist, den 15. juni.

Slut tilmeldingsfrist: 01. juli 2021 

Tilmelding efter den 1. juli 2021:

Er kun en mulighed, hvis der er ledige pladser og kun mulig ved direkte mailhenvendelse til kasserer@logoforum.dk eller hvis vi vælger at forlænge tilmeldingsfristen. 

Kursussted: Vingsted Hotel & konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten, Vejle. Telefon 75 86 55 33

Pris:

Nuværende medlemmer af Logopædisk Forum: kr. 4.632,- + kr. 663,- (moms)= kr. 5.295,-

Ikke-medlemmer: kr. 4.632,- + kr. 500 (medlem i 2020) + kr. 663,- (moms)= kr. 5.795. 

Prisen uden moms er den pris kommunen betaler for et 3 dages efteruddannelseskursus. 


Hvis du ikke allerede har meldt dig ind i Logopædisk Forum, vil du automatisk blive indmeldt i foreningen med din tilmelding, idet kun medlemmer af foreningen kan deltage i foreningens arrangementer. Medlemskabet gælder resten af 2021.
Det står enhver frit for at melde sig ud af foreningen inden 2022.

 

Det er IKKE muligt at deltage udelukkende på enkelte kursusdage eller at fratrække overnatning fra den fulde kursuspakke, der indeholder kursusafgift, overnatning i enkeltværelse og fuld forplejning på Vingsted Hotel & konferencecenter.

 

Endelig bekræftelse: Umiddelbart efter den 15. juni 2021 modtager tilmeldte endelig bekræftelse på deres deltagelse, og i denne bekræftelse vil der være et link til en formular, som kan udfyldes, hvis du ønsker at deltage i bustransporten til og fra Vejle station.

Ligeledes kan du skrive, hvis du skulle have særlige ønsker til kursusdagene eller vil lægge en besked til planlæggerne.

 

Framelding: Pladsen på kurset kan frit overdrages til en kollega, der er medlem af foreningen, men af hensyn til deltagerliste og navneskilte skal vi have besked via kasserer@logoforum.dk

Framelding til kurset kan ske uden gebyr frem til tilmeldingsfristen d. 01. juli. Derefter er det ikke længere muligt med framelding, og det fulde beløb vil blive faktureret, men pladsen kan frit overdrages til en anden. Aflyses kurset, bliver det indbetalte beløb tilbageført.

 

BusBusserne betales af Logopædisk Forum, så hvis du alligevel ikke får brug for bus, vil vi rigtig gerne have din framelding, så vi kan tilpasse busudgiften.

Bus-framelding sendes til kasserer@logoforum.dk

 

Kig ind

Hold dig opdateret med evt. ændringer i programmet, information om bussen og handouts.

Oplægsholdernes PowerPoints bliver ikke udleveret i papirform på selve kurset.
Vi presser på, for at kunne lægge dem på hjemmesiden før kurset, men i praksis har det været en udfordring, idet oplægsholderne gerne finpudser oplæggene til det sidste, så medbring gerne pc eller iPad og hent evt. oplæggene undervejs.
Vi plejer at kunne lægge dem på umiddelbart før foredragene.