Vi har desværre været nødt til at aflyse årets kursus

Generelle oplysninger og vilkår i 2020

Tidspunkt: 16.- 18. september 2020

Tilmelding: Foregår elektronisk via Logopædisk Forums hjemmeside.

Du modtager umiddelbart efter tilmeldingen en bekræftelse på, at vi har modtaget din tilmelding. Endelig bekræftelse på deltagelse sendes ud i umiddelbar forlængelse af tilmeldingsfristen den 15. juni.

Tilmeldingsfrist: 15. juni 2020. 

Tilmelding efter den 15. juni 2020:

er formodentlig ikke mulig – og i bedste fald kun i begrænset omfang. Kun mulig ved direkte mailhenvendelse til kasserer@logoforum.dk

Kursussted: Vingsted Hotel & konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten, Vejle. Telefon 75 86 55 33

Pris:

Nuværende medlemmer af Logopædisk Forum: kr. 4.632,- + kr. 663,- (moms)= kr. 5.295,-

Ikke-medlemmer: kr. 4.632,- + kr. 500 (medlem i 2020) + kr. 663,- (moms)= kr. 5.795. 

Hvis du ikke allerede har meldt dig ind i Logopædisk Forum, vil du automatisk blive indmeldt i foreningen med din tilmelding, idet kun medlemmer af foreningen kan deltage i foreningens arrangementer. Medlemskabet gælder resten af 2020. Det står enhver frit for at melde sig ud af foreningen inden 2021.

Prisen uden moms er den pris kommunen betaler for et 3 dages efteruddannelseskursus. 

Det er IKKE muligt at deltage udelukkende på enkelte kursusdage eller at fratrække overnatning fra den fulde kursuspakke, der indeholder kursusafgift, overnatning i enkeltværelse og fuld forplejning på Vingsted Hotel & konferencecenter.

Endelig bekræftelse: Umiddelbart efter den 15. juni 2020 modtager tilmeldte endelig bekræftelse på deres deltagelse, og i denne bekræftelse vil der være et link til en formular, som kan udfyldes, hvis du ønsker at deltage i bustransporten til og fra Vejle station.

Ligeledes kan du skrive, hvis du skulle have særlige ønsker i forhold til forplejningen på kurset, hvis du har andre ønsker til kursusdagene eller en besked til planlæggerne.

Framelding: Pladsen på kurset kan frit overdrages til en kollega, der er medlem af foreningen, men af hensyn til deltagerliste og navneskilte skal vi have besked via kurser@logoforum.dk eller kasserer@logoforum.dk

Framelding til kurset kan ske uden gebyr frem til tilmeldingsfristen d. 15. juni, hvorefter der udsendes en opkrævning til betaling af deltagelsen. Derefter er det ikke længere muligt med framelding og det fulde beløb vil blive faktureret, men pladsen kan frit overdrages til en anden. Aflyses kurset, bliver det indbetalte beløb tilbageført.

Bus: Busserne betales af Logopædisk Forum, så hvis du alligevel ikke får brug for bus, vil vi rigtig gerne have din framelding, så vi kan tilpasse busudgiften.

Bus-framelding sendes til kasserer@logoforum.dk

 

Kig ind

Hold dig opdateret med evt. ændringer i programmet, information om bussen og handouts.
Oplægsholdernes PowerPoints bliver ikke udleveret på selve kurset.
Vi presser på, for at kunne lægge dem på hjemmesiden før kurset, men i praksis har det været en udfordring, idet oplægsholderne gerne finpudser oplæggene til det sidste, så medbring gerne pc eller iPad og hent evt. oplæggene undervejs.
Vi plejer at kunne lægge dem på umiddelbart før foredragene.