Vingsted 2022 programmet er gennemført, logopædisk viden og forskning er på forskellig vis blevet belyst og drøftet.

Logopædisk Forum vil gerne sige Tak til alle for engagement og deltagelse.  Når logopædisk viden deles, drøftes og vandre, bliver vi alle mere vidende.

Sprogtilegnelse og sprog har afgørende betydning for udvikling og læring,  det er vigtigt at kortlægge systematisk viden om sprog samt fokusere på sprogets rolle som redskab for udvikling og læring både i forhold til småbørn og skolebørn.