I april 2023 blev der etableret en ny enhed til at styrke indsatsen med inklusion, specialpædagogisk støtte og specialundervisning.

I samarbejde med blandt andre DLF etablerede børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) i Vidensenheden Vibus, som skal styrke både de pædagogiske læringsmiljøer i skoler og dagtilbud og indsatsen inden for inklusion, specialpædagogisk støtte og specialundervisning, så børn og unge med særlige behov får et tilbud eller en indsats, som modsvarer deres behov.  læs mere 

Set fra en logopædisk vinkel er det et spændende tiltag. På hvilken måde vil der blive en skærpet  opmærksomhed på den sproglige dimension  som en væsentlig faktor i alle læringsmiljøer.  Hvordan kan vi som logopæder få indflydelse på det arbejde, der er forestående ?

Læs det seneste nyt om Vibus Aktiviteter 

Læs mere