Vil du dele

Bestyrelsen opfordre alle medlemmer til at dele logopædisk viden. Så har du kendskab til en god artikel eller et link. Er du velkommen til at henvende dig til...

Konstituering 2021

Bestyrelsen i Logopædisk Forum mødtes d. 5.-6. november 2021 ved det første fysiske møde efterVingsted-kurset.Vi startede med at byde velkommen til Mette Falk Petersen, som blev nyvalgt ved generalforsamlingen.Der blev lagt en plan for det kommende års aktiviteter...