Konstituering 2022

Bestyrelsen i Logopædisk Forum mødtes  november 2022 ved det første fysiske møde efterVingsted-kurset.Vi startede med at byde velkommen til Marlene H Hansen , som blev nyvalgt ved generalforsamlingen.Der blev lagt en plan for det kommende års aktiviteter bl.a....

Vil du dele

Bestyrelsen opfordre alle medlemmer til at dele logopædisk viden. Så har du kendskab til en god artikel eller et link. Er du velkommen til at henvende dig til...