Logopædisk Forums nye bestyrelse

Logopædisk Forums bestyrelse oktober 2022 – september 2023 Årets generalforsamling blev traditionen tro afholdt i forbindelse med Vingsted kurset. I år måtte vi  tage afsked med bestyrelsesmedlemmerne Karin og Mette . Vi siger tak for godt samarbejde Vi siger...