Logopædisk Forums nye bestyrelse

Logopædisk Forums bestyrelse oktober 2021 – september 2022 Årets generalforsamling blev traditionen tro afholdt i forbindelse med Vingsted kurset. I år måtte vi  tage afsked med bestyrelsesmedlem Ole Wriedt som gennem mange år har været et aktivt medlem i...