OPLÆG TIL DEBAT

“Hver femte barn har sprogvanskeligheder ved skolestart” Lige for øjeblikket er der stor opmærksomhed på sprogvurderingen og vurderingens validitet.  Det  fremkalder flere spørgsmål : “Hvilken udsigelseskraft kan en sprogscreening have ?” Hvordan kan vi bedst bruge de data/resultater en sprogvurdering giver ?”

Et debat vi som logopæder kan være med til at kvalificere . Hvordan bruges data fra sprogvurderingen i de forskellige kommuner. Bestyrelsen vil hermed gerne igangsætte en debat i kommunerne.

  • Hvordan kan logopæder bruge sprogvurderingen i arbejdet i forhold til at afklare og forstå sproglige vanskeligheder?
  •  Kan sprogvurderingen styrke det tværfaglige samarbejd og i givet fald hvordan  ?
  • På hvilken måde kan sprogvurderingen bidrage i forhold form og indhold til  en intervention  ?

Yderlig inspiration kan hentes her:

Benchmarkanalyse

Sprogvurdering