Sprog og arbejdshukommelse

AFVIKLET

Medlemskursus 

 

v/Käte From er psykolog, specialist og supervisor i børneneuropsykologi.

Formålet med dagen er at afdække begrebet eksekutive funktioner, især med opmærksomhed på de eksekutive dysfunktioner, som oftest influerer mundtlig og skriftlig sprogindlæring og sprogbrug.

Oplægget vil lægge vægt på en begrebsmæssig afklaring/afgrænsning af eksekutive færdigheder, herunder et særligt fokus på arbejdshukommelse (implicit og eksplicit.

Hobro

09.05.22 kl. 12.30 -16.00
Hobro, Dan Hostel, Amerikavej 24, 9500 Hobro.

Der serveres sandwich, kaffe og kage

Fredericia

10.5.22:  kl. 12.30 -16
Fredericia, CFH, Merkurvænget 2, 7000 Fredericia

Der serveres sandwich, kaffe og kage

Hvad kan du forvente af dagen

Læringsmål:

Begrebsafklaring og forenkling af det meget komplekse begreb eksekutive funktioner, således at det bliver brugbart i kliniske sammenhænge.
At kunne skelne begrebet arbejdshukommelse fra langtids- og korttidshukommelse
At kunne arbejde med observation af eksekutive færdigheder med udgangspunkt i en teori (model)

Forslag til litteratur:

Fleischer & From (2018): Eksekutive funktioner hos børn og unge. Dansk Psykologisk Forlag.

Hvem er Käte From

Käte From er  psykolog, specialist og supervisor i børneneuropsykologi. Hun har privat praksis i Hvidovre og har mange års erfaring med at arbejde med børn og unge – og deres forældre. Desuden underviser hun psykologer på vej til specialistuddannelse eller specialpsykolog samt flere andre faggrupper (pædagoger, lærere).

Käte From er forfatter til:
Den sårbare hjerne (Dansk Psykologisk Forlag 2018) og medforfatter til fagbøgerne Forestillingsevnen hos børn og unge med autisme (Dansk Psykologisk Forlag 2021) og Eksekutive funktioner hos børn og unge (Dansk Psykologisk Forlag 2015, 2018). Hun er desuden medforfatter på en række bøger i serien Psykologi for børn (Dansk Psykologisk Forlag 2014-2016).