En ny undersøgelse som EVA har gennemført  for  Børne- og Undervisningsministeriet  viser, at PPR er under pres og oplever at skulle bruge halvdelen af deres tid på individorienterede og kompenserende opgaver. I stedet ville PPR hellere prioritere mere tid på det fællesskabsorienterede og forebyggende gennem rådgivning af lærere og pædagoger.

Direkte citeret : . ”EVA’s undersøgelse peger på, at der er brug for at styrke det samlede støttesystem: PPR skal have gode betingelser for at sætte deres specialistviden i spil, dér hvor det er relevant og nødvendigt. Men samtidig er der behov for, at skolerne får et specialpædagogisk kompetenceløft, så behovet for at ’kalde på PPR’ mindskes. Det er en stor og udfordrende opgave, som kræver en langsigtet indsats på flere niveauer,” siger Chantal Pohl Nielsen”

Det er spændende om den viden som denne undersøgelse fremhæver kan danne grundlag for forandringer til glæde for børn og unge. Logopædisk Forums umiddelbare kommentar til undersøgelsen – læs mere i Nyhedsbrevet juni 2023 hvor Logopædisk Forums  Formand Sanne har et indlæg om emnet.

Her  er en af kommentarerne, at det kan undre, at der ikke er  mere fokus på, at PPR er en tværfaglig organisation. Et mere intensivt fokus på fællesskabet som læringsrum  betyder, at logopædiske faglighed bliver central for såvel læring og trivsel. Den sproglige dimension i samspil, kommunikation  og den didaktiske tilgang   er en  væsentlig  faktor for udvikling og læring.

Læs hele undersøgelsen her