Tænk, hvilket Indian summer, der i den forgangne uge er strømmet ind over os her i Danmark. Lad os håbe den varer ved nogle uger endnu, så vi også kan opleve klar blå septemberhimmel, sol og varme, når vi om nogle uger ses til skønne betydningsfulde faglige dage i Vingsted. Jeg håber, også at de sociale og relationelle kompetencer forhåbentlig kan få frit løb, efter halvandet år, hvor meget ikke har været muligt. Ih, hvor jeg glæder mig til mødes med jer, og det håber jeg også I gør! Og jer, der ikke kan eller på anden måde, ikke har mulighed for at deltage, håber jeg på, at vi kan mødes i andre faglige og fagpolitiske sammenhæng i løbet af efteråret og vinteren. 

Og så lige tilbage til Vingsted efteruddannelses-dagene, og mere præcist Logopædisk Forums årlige generalforsamling. Jeg håber virkelig, at rigtig mange – JA, helst jer alle sammen, vil  prioritere, at møde frem til generalforsamlingen i Engsalen onsdag d. 22.9. kl. 17:00 – 18:30

For det er medlemmerne, der er foreningen og foreningen, der er medlemmerne! 

Det er vigtigt, at vi sammen sætter rammen for foreningens fremtidige virke – og til dét, er det ved generalforsamlingen, som er foreningens højeste myndighed, at dette sker. Skal vi fortsat i fremtiden en være en faglig- og fagpolitisk stærk forening på det logopædiske område, er det netop på generalforsamlingen, hvor I som medlemmer er med til at sætte retningen, og give bestyrelsen mandat til det kommende års arbejde. 

Og dertil er der behov for, at der vælges nye kræfter til bestyrelsen. 

Som I kan læse i den endelige dagsorden, så er der lige nu ikke mindre end tre vakante poster i bestyrelsen: Et bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode og to suppleanter. Disse skulle vi meget gerne have sat ansigter på igen. Derfor er det  meget  vigtigt, at I hver især som medlem, gør jer seriøse overvejelser, om det ikke er noget for DIG, at bidrage i den næste periode i Logopædisk Forums bestyrelse? 

Vores mangeårig bestyrelsesmedlem og kasserer Ole Wriedt gennem en lang årrække stopper, og der er derfor behov for at kunne konstituere et nyt bestyrelsesmedlem på posten som foreningens kasserer. Ligeledes er der behov for kræfter som har lyst, interesse, flair for at være medansvarlig for foreningens hjemmeside og SO-ME- funktioner. Taler disse kompetencer til jer, så giv mig meget gerne en kald på 2983 1211. Er man forhindret i at deltage på generalforsamlingen grundet man fx ikke kan deltage i Vingsted-dagene, så er det fortsat muligt, at opstille til bestyrelsen; det fordrer blot, at vi taler sammen og at man efterfølgende sender mig en skriftlig fuldmagt på mail:  formand@logoforum.dk  Og inden jeg slutter denne sensommerhilsen, vil jeg lige foretage et kvantespring, og sætte et par ord på, hvad vi ellers er optaget af i bestyrelsesarbejdet i Logopædiske Forum. 

Der skal jo ikke herske tvivl om, at emnet omkring de forskellige veje, der gives for at uddanne sig til logopæd, og ikke mindst, hvordan vi sikrer den mest optimale uddannelse, når opgaveløsningen skal løftes jf. specialundervisnings-lovgivningen, er et varmt emne i bestyrelsen. Det vil jeg uddybe i den mundtlige beretning på generalforsamlingen. Det er også væsentligt, at vi hen mod den næste overenskomst sammen med hovedstyrelsen er optaget af, hvordan vi kan lande nogle mere ensartede løn og ansættelsesvilkår og seniorvilkår for logopæder i PPR. Jeg vil derfor meget gerne i dialog med jer om, hvad der er jeres holdning til dette, da vi i Logopædisk Forum, og undertegnede som henholdsvis forkvinde i Logopædisk Forum og som hovedstyrelsesmedlem har behov for, at kende mit mandat. Så hold jer ikke tilbage med at skrive, ringe eller invitere mig til jeres faglige klub-møder eller i de forpligtende kredssamarbejde på PPR-området.

Afslutningsvis håber jeg, at I alle er kommet godt fra start med jeres opgaveløsninger igen, efter en velfortjent sommerferie. At I alle med sundhedsmyndighedernes beslutning om, at der fra d. 1.9. ikke længere skal navigeres i, med COVID 19 som en samfundskritisk sygdom, så det vil kunne mærkes på jeres arbejdsmiljø ude på arbejdspladserne. Og, at jeres kerneopgaver og support igen kan tilgås og tilbydes på mindre brydsom vis, vel vidende, at der fortsat vil være opmærksomhed på smitteforebyggelse, da der fortsat er smitte i samfundet. Men, at det også er muligt for jer, at tage dét gode med fra tiden med COViD 19, som også gav mere sundhed- og miljømæssige gevinster i den logopædiske opgaveløsning. 

Med stroferne fra omkvædet af Sensommervise, af Kirsten og Finn Jørgensen, vil jeg ønske jer et smukt efterår, pas godt på jer selv og hinanden, og rigtig god fornøjelse med opgaverne, med at sikre gode vilkår for børn og unge med logopædiske og specialpædagogiske udfordringer.

Gyldne farver, og sensommerbrise 
Fylder hjertet med vemodig musik, 
Går og nynner en sensommervise
fjernt fra byens larmende trafik