Hobro 10 maj 2023 , Fredericia 15 maj 2023,  Køge 16 maj 2023

I tidsrummet 12.30 -16.00 

Afviklet

På dette kursus opfordrer vi til, at logopæden inviterer een psykolog eller tværfaglig kollega med. 

Det er gratis for Logopædisk Forums medlem og den deltagende kollega koster 350 kr.

Selektiv mutisme kan forstås som en særlig angsttilstand, der afspejles i det kommunikative. Det ligger i krydsfeltet mellem logopædens og psykologens område, og kalder som følge heraf på et samarbejde. Det er derfor af stor betydning, at vi udnytter denne ressource og byder ind fra hver sin vinkel. Hvor psykologerne har viden om og erfaring med angsttilstande, har logopæder en mere kommunikativ pædagogisk praktisk tilgang. Derfor ser vi det som en ressource at tænke tværfagligt også i mødet med børn/ unge med selektiv mutisme. På kurset får vi en gennemgang af den psykologiske baggrund for selektiv mutisme og en bredere forståelse af, hvad det er for en tilstand vi ser hos en del børn og unge og hvorfor der tilsyneladende er en del af disse børn/ unge som overses. Hvordan ser vi om det er selektiv mutisme, der er på spil, og hvordan forstår og støtter vi bedst disse børn?

Oplægsholder

For at belyse emnet fra et tværfagligt perspektiv er såvel det logopædiske som psykologiske perspektiv repræsenteret:

Logopæd Tove Skærbæk, diplom i selektiv mutisme

Logopæd Hanne Mølbæk Nielsen, diplom i selektiv mutisme

Søren Glistrup Specialpsykolog  Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland.

Ud fra en pædagogisk og handleorienteret tilgang giver vi et bud på konkrete handleanvisninger inspireret af praksis i andre nordiske lande og England. Vi ser på, hvordan vi kan hjælpe og inspirere forældre og fagpersoner ud fra teknikker som defokuseret kommunikation, shaping, trappestigemodellen, udvælgelse af nøgleperson og sliding-in.”

Tilmelding medlemmer : 

Psykolog eller tværfaglig kollega skal tilmeldes via særskildt link se under Praktisk information 

Kurset afholdes tre  steder i landet  i tidsrummet 12.30 -16.00

Hobro 10 maj 2023                         

Amerikavej 22, 9500 Hobro

Lokale: Multisal i idrætscenter

Frederica 15 maj 2023           

Center for kommunikation og Velfærdsteknologi

Afd. Center for høretab Merkurvænget 2

7000 Fredericia

Køge 16 maj 2023                 

Ravnsborghallen,

Ravnsborgvej 3,

4600 Køge

Der serveres sandwich, kaffe,The og kage