Kan læses eller printes via pdf-filen, der hentes HER

I radioen er der i løbet af den seneste sidste måned blevet spillet julesange- og melodier, og personligt er jeg af den holdning; hver sin ting til sin tid. Så nu hvor vi vitterligt nærmer os julen, så er det jo passende med; Julen sig nærmer eller de mange andre fine og stemningsfyldte sange og melodier. 

Og hvad det så, der er med den jul, der nærmer sig? Og hvorfor er det, det betyder så meget for mange af os? Grundene er nok flere for de fleste. 

For mit vedkommende, er det betydningsgivende og smukke, at vi nærmer os vintersolhverv – i år den 21.december, hvormed de lange mørke dage aftager, og vi går mod lysere tider. Vintersolhverv og julen indvarsler slutningen på året. Et år der for os alle har været fyldt med mange forandringer. Vi kan vist godt tillade os at kalde dét et år, der har været vendt fuldstændigt på hovedet. Et år hvor vi har måtte se vores liv og virke i nye perspektiver på flere parameter.

På det logopædiske felt har det siden den 11. marts skabt anledning til at se på flere og nye måder at løfte den logopædiske kerneopgave på.

Et ”nyt” begreb vi stiftede bekendtskab med allerede i foråret var: Forretningskritiske funktioner, og mange af jer har sikkert spurgt jer selv, jeres kollegaer, tillidsvalget og ledelser, om I var og er omfattet af dette, eller det modsatte. Og I har muligvis også været en smule forvirret om de beslutninger, der er truffet om opgavevaretagelsen i denne sammenhæng. 

Jeg forstår så godt jeres frustrationer. Det har og er fortsat ikke nemt at navigere i – noget nær konstant modsatrettede udmeldinger på flere niveauer, flere instanser og myndigheder. Det bliver heller ikke nemmere i det kommunale system, hvor fx PPR er placeret, og hvor det kommunale selvstyre ikke er harmoniseret. Derfor har udmeldingerne om den kritiske opgavevaretagelse, nødvendigvis ikke været de samme i den ene kommune som i den anden kommune. 

Det er tankevækkende, qua logopæder løser samme opgaveløsning, uanset hvor i landet vi er ansat, så udmøntes beslutningerne uensartet, også i en tid med en pandemi.

Det er vilkåret, når opgaveløsningen bliver karakteriseret som forretningskritiske funktioner. Opgaver, hvor opgaven er at supportere skoler og dagtilbud, særlige sårbare børn og unge og deres forældre, med det, der udfordrer i en tid med corona, hvorfor det selvfølgelig defineres, at logopæder ligeledes skal være tilgængelige på lige fod med vores tværfaglige kollegaer.

Året med nedlukning, gradvis åbning, fuld åbning, regionale nedlukninger og yderligere nedlukning for så igen hel nedlukning henover jul og nytår, har sandsynligvis givet anledning til yderligere overvejelser som: Hvad skal der til og hvornår er det muligt at tilgå en kvalitativ logopædisk intervention via de virtuelle platforme, og hvornår er vurderingen, at det er mest hensigtsmæssigt at udsætte interventionen til fysisk tilstedeværelse i opgaverne? Og medens og når opgaveløsningen har været ved fysisk tilstedeværelse, har det også være under meget omskiftelige vilkår. 

Desuagtet hvordan vi har det med virtuel undervisning, vejledning og mødevirksomhed, så tænker jeg, at vi ikke længere undgår det i vores fremadrettet virke med eller uden corona. Det er en mulighed, der er kommet for at blive, selv når vi igen er på afstand af corona-nedlukning og restriktioner. Det er tydeligvis en kommunikationsform, der fortsat vil være en mulighed i opgaveløsningen, og sandsynligvis også et vilkår i forskellige sammenhænge.

Snart kan vi se tilbage på et år, hvor vi alle på rekordfart har været nødt til at navigere på de mange kommunikationsplatforme, hvilket har givet os mulighed for, at de af os, som ikke hidtil har set sig selv som superbruger af de virtuelle platforme; Meet, Team, Zoom etc., fik mulighed for at ”eksperimentere” med brugen af dem. I året hvor; sammen og hver for sig og på afstand, blev det nye sort!

Der er selvfølgelig også en bagside af medaljen, og den må vi heller ikke glemme at forholde os til. For vores fysiske og psykiske arbejdsmiljø er ligeledes er blevet sat på en ekstra prøve, idet en del af den logopædiske opgaveløsning også er foregået ved skærmen. Og højst sandsynligt har der hos de fleste af jer ikke været mulighed for ergonomisk optimale hjemmearbejdspladser, såvel som arbejdstiden også er blevet udfordret, og ofte er sneget sig op på noget mere end de 37 timer om ugen. 

Her er klart et udviklingspotentiale, hvor det er nødvendigt, at ledelsen og de arbejdsmiljøansvarlige og tillidsvalgte bør have en særlig opmærksomhed på, at stress, ryg- og nakkeproblematikker ikke løber løbsk i det kommende år. 

Ja, det blev et anderledes år for jer medlemmer, og dét blev det også for bestyrelsen i Logopædisk Forum. Vi har ligeledes prøvet kræfter med den virtuelle platform, ikke alene ved de mange bestyrelsesmøder, men også ved årets ordinære generalforsamling. 

Og ved denne uges bestyrelsesmøde evaluerede bestyrelsen den virtuelle ordinære generalforsamling og konstaterede; det lykkes uagtet savnet af større medlemsdeltagelse var enormt.

Vi manglede helt klart også stemningen fra Vingsted, når vi i fællesskab har indledt med foreningssangen: Tidens strøm, smagen af de farvestrålende orange drinks, og ikke at glemme, de gode og konstruktive debatter med jer medlemmer. Og som jeg sagde i min velkomsttale ved den virtuelle generalforsamling:

Jeg skal ligeledes indrømme, at jeg håber, at det bliver både den første og den eneste gang, at vi skal opleve at gennemføre en generalforsamling virtuelt.

Det udsagn står jeg fortsat ved, og jeg skal indrømme, at jeg vil nok mene, det er noget af en deroute, såfremt det ikke bliver muligt, at gennemføre generalforsamlingen fysisk i 2021. Men med opstart og gennemførelse af de første vacciner den 22. december – på dagen, hvor lyset vender tilbage, så ser jeg dét som et smuk og håbefulde tegn på, at verden ser mere normalt ud igen i løbet af første halvår af 2021. 

Hvis I ikke allerede er gået på juleferie, så er den indenfor rækkevidde, og når I slutter arbejdsdagen en af de kommende dage, vil jeg således håbe, at I kan slappe af og nyde ferien, selvom mange sikkert også bliver udfordret her, hvad angår traditioner og ritualer. 

Sluttelig vil jeg ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår – pas godt på jer selv og jeres kære. Nyd dagene og lyset i fulde drag – det er jer alle så velfortjent.