Nok et år går snart på hæld, og i bakspejlet kan vi se tilbage på endnu et år, som også blev en hel del anderledes, end hvad vi kunne have ønsket os. Corona medførte også, at vinteren og hele foråret 2021, bød på sprit, mundbind og visir, afstand, virtuel-intervention, virtuelle møder som en del af de logopædiske arbejdsvilkår og udstyr.

Så kom solen frem og varmen fulgte med, og det blev sommer og samfundet vendte næsten tilbage på almindelige vilkår. Gensynsglæden var stor, da vi igen i september kunne indfinde os på Vingsted konferencecenter til tre dage med faglige indspark, networking på tværs af landet, god forplejning og festligt
samvær. Wauw, det var stort og fantastisk, at se alle jer gode fagfolk ☺
Tak til jer alle, for jeres engagement og autenticitet.
Det blev efterår igen, smitten steg, en ny variant fandt vej, mere smitsom, knap så alvorlig – formodentlig.
Ikke desto mindre har vi ikke set så mange smittede, som de seneste uger, og det betød, at regering på ny
måtte indkalde til pressemøder, og på det seneste pressemøde d. 6.12. medførte de nye restriktioner,
gældende fra fredag d.10.12 og de næste fire uger frem – altså hen over jul og nytår.
Uge 49 blev ligeledes ugen, hvor Finansloven blev vedtaget, og her indgår PPR også.
For i det kommende år, 2022, kan vi se frem til, at aftalepartierne vil afsætte 3 millioner på en kortlægning
af PPR. Det vil være i forhold til de udfordringer, vi ser lige nu med fastholdelse af medarbejdere, (nok) i
særdeleshed af psykologer og pres på arbejdsmængden, som medfører ventetid. Derudover er tanken, at
anbefalingerne i den evaluering, der er sat i gang af lettere behandling i PPR, bør indgå i de kommende
forhandlinger om en ti årsplan for psykiatrien.
Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet, er der igangsat en evaluering, der meget gerne skal være et
afsæt for anbefalinger til bedste praksis ift. lettere behandlingstid i PPR i alle landets kommuner. Resultater
fra evalueringen, skal i videst muligt omfang afspejles i forhandlingerne om nævnte 10-års plan. Og så
indeholder aftalen ligeledes muligheden for, at videreuddanne sig i pædagogisk psykologi.
Jeg mener det alt sammen er kærkomment, og at der bliver en større opmærksomhed på PPR, på
medlemmers arbejdsvilkår, såvel som muligheden for at sikre en optimal support til borgerne og
samarbejdspartnerne. PPR, har alt for længe været overset, og i lyset af, at der ikke længere er nogle
centrale regler for PPR, men helt er op til kommunerne selv, at afgøre, hvordan man vil organisere PPR og
have fokus på, dog med respekt for, at bestemmelser fra specialundervisningslovgivningen mm overholdes.
Det kan dog undre mig, at politikerne ikke i deres overvejelser forud for indgåelse af aftalen, har tænkt, at
PPR’s ledelse og medarbejdere givetvis kender en hel del af de svar, der forventes at vise sig af en
kortlægning. Inddrag os dog, var min første tanke, da jeg læste aftaleteksten. Vi er jo dem, som er de mest
kompetente til at komme med svarene.
Vi kan f.eks. allerede se, at presset i PPR har de konsekvenser, at flere børn- og unge henvises til børne- og
unge psykiatrien. Derfor mener jeg, at det er overordentligt væsentligt, at der også er et blik på de øvrige
fagligheder i PPR, når man skal kortlægge udfordringerne i PPR.
F.eks. er det ligeledes relevant at være opmærksom på det logopædiske felt, idet vi jo er bekendt med, at
sprogligt udsatte børn , der ikke får den support og hjælp de har behov for, også kan have alvorlige negative
1
konsekvenser for deres social-og faglige udvikling, og på den længere bane kan betyde mere kritiske følger i
form af angst, depression, manglende uddannelse, arbejdsløshed og kriminalitet.
2
Derfor er der ligeledes behov for, at se på den logopædisk faglighed i PPR, og at der skabes mulighed for at
tilbyde sprogligt udsatte børn, dén intervention, som de har behov for, i samarbejde med dagtilbud, skoler
og forældre, så børnene også trives og har de samme livsvilkår som deres kammerater. Og være
opmærksom på, at det ikke altid er tilstrækkeligt med den konsultative tilgang.
Der er ingen tvivl om, at der har været et fravær, hvad angår opmærksomhed på kompleksiteten i
PPR-professionerne opgaveløsning med den øget inklusion i 2012. Det er langt mere komplekse
problemstillinger vi møder i dag i samarbejdet med dagtilbud, skoler og institutioner. Det er klart, at det
fordrer mere videreuddannelse til PPR-medarbejderne og faglige stærke miljøer i PPR, hvor man kan drøfte
og reflektere omkring opgaveløsningen, og heri er relevant og velkvalificerede visionær ledelse i
særdeleshed en nødvendighed. Så jeg ser frem til at følge, hvad der sker i løbet af de næste måneder – og
så må vi selvfølgelig også være klar til at byde ind med det vi ved.
Det var lidt refleksioner fra mig her i december 2021 ☺
Når denne klumme rammer mailboksen hos jer medlemmer, er I sikkert lige gået på juleferie, eller også er I
tæt på det i løbet af de næste dage. Jeg håber I vil få slappet af og nyde juleferien i fulde drag, og
forhåbentlig får de seneste restriktioner ikke indflydelse på jeres traditioner og ritualer i samme omfang
som sidste år.
Sluttelig vil jeg ønske jer alle en glædelig jul og et smuk nytår. TAK, for jeres opbakning i det forgangne år –
pas godt på jer selv og hinanden. Nyd at lyset om få dage vender tilbage.
Vor sol er blevet kold,
Vi er i vintervold
Og dunkle dage.
Men nu er nedgang endt
Og håbet tændtJa håbet tændt
for nu er solen vendt
nu kommer lyset og den lange dag tilbage
3
3 Fra Solhvervssang af Johannes V Jensen, 1921
2 Kjærbæk, Laila & Ditte Boeg Thomsen (2021). Børns sprogtilegnelse – sproglig udvikling hos dansk