En god sprogudvikling er en god indgangsvinkel til læseudviklingen. Det er vigtigt, at forældre kan skabe et sprogligt stimulerende miljø i hjemmet som grundlag for at forebygge læsevanskeligheder

I dette videns- og inspirationsmateriale  fra EMU kan fagprofessionelle i sundhedspleje, dagtilbud og grundskole finde inspiration til, hvordan de kan samarbejde med forældre med læsevanskeligheder om at skabe et sprog- og skriftsprogsmijø i hjemmet, der understøtter deres børns kommunikative og sproglige udvikling.

Der er desuden udviklet materialer til alle tre faggrupper, som kan bruges i dialogen med forældrene.

Hent mere  viden og konkret materiale HER