DLD – Et medfødt mindre talent for sprog

Hvordan får vi øje på DLD hos skolebørn
Tegn på DLD
eleven er ukoncentreret
eleven udtrykker sig upræcist når han/hun bliver spurgt
eleven deltager ikke særlig aktivt i gruppearbejde
eleven forstår ikke, hvad han/hun skal gøre i stillede opgaver
eleven har læseforståelsesvanskeligheder
Eleven har vanskeligt ved at huske ord og fagbegreber

Kilde: Videnomlæsning.dk