Et år er ved at rinde ud, det er tid for det sidste nyhedsbrev fra Logopædisk Forum.

I dette nyhedsbrev vil vi se tilbage og frem.                  

Julehilsen

Logopædisk Forum vil gerne ønske alle medlemmer en glædelig jul samt et godt nytår. Vi glæder os til endnu et år, hvor vi sammen understøtter logopædien i Danmark.

Det er blevet tid til at give hinanden og jer selv et julekram, og bekræfte jer selv og hinanden i, at I har gjort det godt. Hver dag I har mødt op, og været med til at gøre en forskel for lærerne pædagogerne, ledelserne, forældrene og ikke mindst børnene.

Det skal I have en kæmpe applaus for … læs mere HER

Generalforsamling

Den 22.09 2022 afholdt Logopædisk Forum generalforsamling og i den forbindelse tog vi afsked med to bestyrelsesmedlemmer – Karin Elmhøj Pedersen og Mette Falk Petersen . Bestyrelsen vil gerne sig tak for indsatsen og godt samarbejde. Der blev valgt et nyt medlem til bestyrelsen Marlene Hindkjær. Velkommen til Marlene.

Referat fra Generalforsamlingen HER

 Medlemskab af Logopædisk Forum

Ved udgangen af 2022 indberetter Logopædisk Forum til skat ift. skattefradrag for medlemskontingent til fagligforening, for de medlemmer som har opgivet cpr.nr til foreningen. Hvis du er i tvivl om du har opgivet cpr.nr. kan du tjekke og opdater dine stamdata på hjemmesiden; www.logoforum.dk , under Logopædisk Forum i øverste bjælke, tjek dine stamdata.

Det er måske i det hele taget en ide, at tjekke og opdater stamdata ift. hvis man har skifte job, flytte adresse, fået nyt tlf.nr, mailadresse, eller andet.

Kontingent indbetaling

Kontingentopkrævning for 2023 kommer snart primo januar 2023 og betales som udgangspunkt via det tilsendte indbetalingskort.

Hvis kontingentet for 2023 i stedet skal betales af arbejdsgiver via EAN nr. er det vigtigt inden den 31.12.2022, at henvende sig til kassereren på kasserer@logoforum.dk , så opkrævningen sendes det rigtige sted hen. Vi sender til det EAN nr. som er opgivet under stamdata hvis ikke der oplyses andet.

Årsskrift Vingsted 2022

Traditionen tro vil der igen i år blive udgivet et Årsskrift fra Vingsted 2022. Her vil der være artikler fra alle oplægsholderne fra Vingsted 2022 med det/de temaer, de havde fokus på i deres oplæg. Årsskriftet vil blive tilgængeligt på hjemmesiden primo 2023. Årsskriftet er en god mulighed for at samle op på den viden, der blev formidlet. Vi håber at det vil blive godt modtaget.

Følg med på hjemmesiden www.logoforum.dk

Vingsted 2023 

Kursusudvalget arbejder på højtryk på at få programmet for Vingsted 2023 på plads. Som sædvanlig vil logopædien være i fokus fra forskellige vinkler.  Vi vil gerne være med til at styrke den logopædiske viden i forhold til at kunne matche den stigende forventning om at   kunne analysere og kategorisere sproglige vanskeligheder således, at der kan iværksættes den rette handleplan.

Lige nu er der i logopædiske kredse fokus på at definere, konkretisere og kategoriserer sproglige vanskeligheder som eksempelvis DLD, Verbal Dyspraksi, Pragmatiske vanskeligheder contra Sproglige vanskeligheder, stemmevanskeligheder –  der fokus på at kunne forholde og relatere sprogvanskeligheder fra hinanden og i forhold til hinanden. Ligesom der i dag er et skærpet forskerblik på betydningen af Tidlig indsats i forhold til at styrke og understøtte sproglige udvikling.

Vingsted 2023 vil have fokus på at styrke den logopædiske viden og færdigheden til at  opstille forståelsesrammer, differentiere og imødekomme sproglige vanskeligheder. Samt at opstille handleplaner, der kan realiseres i en koordineret indsats.  Teori og praksis er forbundne kar,  og vi vil som altid have fokus på både logopædisk teori og praksis.

Glæd jer til det endelige program udkommer primo 2023.

Følg med på hjemmesiden  www.logoforum.dk

Gratis Medlemskurser 2023

Det er med stor fornøjelse, at vi allerede nu kan præsentere to gratis medlemskurser. Alle medlemskurser vil blive afholdt på tre forskellige geografiske lokationer i landet:

Det første kursus har temaet:

Gode sprogmiljøer i dagtilbud og skole

Logopædisk Forum og Læsekonsulenternes Landsforening er igen gået sammen om en fælles gratis kursusdag for vores medlemmer. Vi har som logopæder og læsekonsulenter en fælles faglig interesse i at sætte fokus på gode sprogmiljøer i dagtilbud og skole.

Læs mere HER

Det andet kursus har temaet:

Selektiv mutisme set i et tværfagligt lys

Et kursus hvor vi inviterer til at kaste et tværfagligt blik på temaet. Du kan invitere en psykolog kollega med.

Selektiv mutisme kan forstås som en særlig angsttilstand, der afspejles i det kommunikative. Det ligger i krydsfeltet mellem logopædens og psykologens område, og kalder som følge heraf på et samarbejde. Det er derfor af stor betydning, at vi udnytter denne ressource og byder ind fra hver sin vinkel.

Læs mere HER

Begge kurser er gratis for medlemmer.  Det vil blive muligt at tilmelde sig primo 2023 via hjemmesiden så hold øje med www.logoforum.dk

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Logopædisk forum