Medlemskab af Logopædisk Forum

Inden længe modtager I kontingentopkrævningen for medlemskab af Logopædisk Forum for 2022. Det er vigtigt, at man henvender sig hurtigst muligt til kassereren på kasserer@logoforum.dk, hvis opkrævningen skal sendes via EAN.

På generalforsamlingen 2021 blev det vedtaget at fastholde kontingentet på 500 kr.

Et medlemskab af Logopædisk Forum gør det muligt, at foreningen fortsat kan bidrage til den logopædiske fagfaglige udvikling i Danmark eksempelvis gennem det årlige efteruddannelseskursus på Vingsted og via gratis medlemskurser.

Ligesom der er brug for at fastholde Logopædisk Forums funktion som faglig forening under Danmarks Lærerforening. En position der tildeler Logopædisk Forum rollen at være mulig sparringspartner for DLF i sager vedrørende logopædernes faglige interesser eksempelvis overenskomstforhold.

Hjælp Logopædisk Forum ved at betale kontingentet rettidigt.

Gratis lokale medlemskurser

v/ Neuropsykolog Käte Fromm

Vil du med på et gratis medlemskursus om begrebet eksekutive funktioner?

Formålet med kurset er at afdække begrebet eksekutive funktioner, især med opmærksomhed på de eksekutive dysfunktioner, som oftest influerer mundtlig og skriftlig sprogindlæring og sprogbrug. Oplægget vil lægge vægt på en begrebsmæssig afklaring/afgrænsning af eksekutive færdigheder, herunder et særligt fokus på arbejdshukommelse (implicit og eksplicit).

Yderlig information og tilmelding HER

Vingsted 21-23 september 2022

Vi glæder os til igen i år at byde jer velkommen til efteruddannelseskurset Vingsted 2022. Årets tema er at belyse begrebet sprog fra forskellige vinkler såvel sprog som system og sprog i funktion.  Vi kan præsentere et spændende program, hvor temaet belyses ud fra både en teoretisk og praksisnær vinkel.

Det endelige program er under udarbejdelse og bliver snart tilgængeligt på hjemmesiden, hvorefter der er mulighed for tilmelding.

Er du blevet nysgerrig for mere information HER

Årsskrift Vingsted 2021

Som noget nyt har vi fornøjelsen at lancere Årsskrift Vingsted 2021.  Årsskriftet indeholder en artikelsamling fra oplægsholderne som deltog på Vingsted 2021.

Vi kan hermed give alle vores medlemmer mulighed for at få indblik i de logopædiske temaer, som blev præsenteret på Vingsted. Det er et digitalt årsskrift, som bliver tilgængelig på hjemmesiden. Årsskriftet kan snart tilgås på hjemmesiden så hold øje med hjemmesiden.