Hermed nyhedsbrev maj 2023  Hvor du kan læse det seneste nyt fra Logopædisk Forum

Medlemskurser

Vi er nu nået til det andet af forårets medlemskurser, Selektiv Mutisme set i et tværfagligt lys, som afvikles her i maj tre forskellige steder i landet. Der har været stor interesse for at deltage på kurset. Vi må desværre melde fuld bookede i Hobro, men der er endnu ledige pladser i Køge og Fredericia.  Så du er velkommen, hvis du er hurtig. Læse mere HER

Derudover kan du orientere dig mere på hjemmesiden, hvor også du kan tilmelde dig, https://logoforum.dk/

Kurset, Gode sprogmiljøer i dagtilbud og skole, som blev afholdt i marts på tre forskellige lokationer i landet, var også rigtig godt besøgt. På dette kursus fik vi et godt indblik i, hvad bl.a. et godt lyttemiljø betyder for sprogtilegnelse og trivsel, samt redskaber til at afdække og analysere et lyttemiljø.

Overenskomst 2024  

I Danmarks Lærerforening er OK24 processen (overenskomst 24) blevet skudt i gang med en række medlemsmøder rundt i landet med formand Gordon Ørskov og overenskomstudvalgsformand Morten Refskov, som er forhandlere ved de kommende OK 24 forhandlinger.

Vi i Samrådet af de specialpædagogiske foreninger har møde d.7.juni 2023 med Morten Refskov, hvor samrådet vil drøfte kravene til OK24. Derfor er det vigtigt, at vi kender vores mandat – altså hvad der er vigtigt for jer medlemmer – VIGTIGE overenskomstkrav fra logopæderne.

Giv derfor Logopædisk Forum et praj om dine OK 24 krav, og HUSK at deltage i møde om overenskomst 24 hos din kreds eller/og TR. Læs mere HER

Årsskrift 2022

Det er med stor fornøjelse, at vi nu kan præsentere Årsskrift Vingsted 2022. Årsskriftet giver dig mulighed for at genbesøge indholdet i de oplæg, der blev formidlet på Vingsted 2022. Årsskriftet er tilgængeligt på hjemmesiden, hvor I medlemmer kan tilgå det ved hjælp af en kode. Direkte link til Årsskriftet Vingsted 2022  HER

Koden er: Doddo2022

Vingsted 2023

Vi glæder os til foreningens efteruddannelseskursus, som i år finder sted den 20. -22. september 2023, på Konferencecentret Vingsted. Vi har fået god respons for programmet, og der er allerede mange, som har tilmeldt sig.

Der vil være såvel teoretiske som praktiske oplæg, med fokus på de underliggende sproglige processer i forhold til sprogproduktion og sprogforståelse. Det logopædiske fagfelt vil blive belyst ud fra begreber som DLD, Verbal dyspraksi, Fonologi, Neuropsykologi og Stemmedannelse.

Tilmeldingen lukker den 19.juni, du kan læse mere om det spændende program HER

Se også på vores hjemmeside www.logoforum.dk  hvor du kan tilmelde dig Vingsted 2023.

Håber vi ses, Forårs hilsen fra Logopædisk Forum