Sommeren står for døren – det bliver dejligt med et pusterum fra dagligdagen. Logopædisk Forum ønsker alle en rigtig god ferie.

Sommerhilsen 2023 fra Logopædisk Forum v Sanne

Lige her på falderebet til en velfortjent sommerferie, kom så den længe ventet kortlægning af PPR. Den peger ikke overraskende på, at der inden for de sidst tre år er blevet efterspurgt, et større omfang af individuelle indsatser, såvel som at tiden hos medarbejderne i PPR er en kæmpe udfordring. Endvidere peger kortlægningen på den megen ventetid i PPR- supporten til skolerne og dagtilbuddene samt at ressourcepresset gør det svært at fastholde nyuddannede medarbejdere

Dette overrasker mig ikke, til gengæld overrasker det mig, at otte ud af ti PPR-ledere svarer i undersøgelsen, at de har meget gode muligheder for at tilbyde relevant efteruddannelse til psykologer. Dette billede syntes jeg ikke helt at kunne genkende. Det er dog tankevækkende, at undersøgelse generelt taler ind i en psykologfaglig kontekst, når nu, at PPR er mere end én faglighed! Jeg vil klart opfordre jer til at kigge på i undersøgelsen. Og er der noget som I bliver optaget af, så tag endelig en drøftelse med jeres TR og ledere om det

LÆS MERE HER

Indkaldelse til Generalforsamling 2023

Der afholdes traditionen tro generalforsamling i forbindelse med Vingstedkurset 2023.  Vi vil hermed indkalde alle medlemmer til at deltage i generalforsamlingen. Det er på generalforsamlingen, det er muligt at være med til at præge retningen for Logopædisk Forums virke.

Indkaldelse til generalforsamling i Logopædisk Forum onsdag d. 20.9.2023 

 Foreløbig dagsorden

  Valg af dirigent og evt. stemmetællere.

 1. 2. Fastsættelse af forretningsorden.
  3. Bestyrelsens beretning.
  4. Regnskab for 2022.
  5. Forslag fra bestyrelsen.
  6. Forslag fra medlemmerne.
  7. Budget og kontingenter for det kommende år.
  8. Valg af formand.
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

    Et bestyrelsesmedlem for en 1-årige periode (pt vakant)

    Tre bestyrelsesmedlemmer for en 2- årig periode. På valg er: 

    Helle Märcher – modtager genvalg

    Jane Holm Mogensen – modtager genvalg

    Anni Mackenhauer – modtager genvalg

 1. Valg af 1. og 2. suppleant.(pt vakante)
  11.Valg af 1 revisorer for en 2-årige periode. På valg er:

     Maria Rønlev Berwald – modtager genvalg

     Valg af to revisorer-suppleanter. På valg er: 

     Anja Hedemann – modtager genvalg??

     Vakant
12. Eventuelt.

Vingsted 2023 -tilmelding

Det går rigtig godt med tilmeldingerne til Vingstedkurset 2023. Vi glæder os til at byde velkommen til til et spændende program. Vi har aktuelt rundet et stykke over 100 tilmeldte. Vær opmærksom på, at tilmeldingsfristen er forlænget til den 30.08 2023.  Princippet for tilmelding er ”først til mølle”. Tilmeldingen lukker, når vi har nået max deltagelse.

 Medlemskurser

Her i foråret har vi afholdt to gratis medlemskurser.  Det var dejligt at se så mange medlemmer på alle de tre geografiske lokationer.  Det ser vi som Logopædisk Forum som et udtryk for, at de to temaer Selektiv  Mutisme og Gode sprogmiljøer i dagtilbud og skole var aktuelle og vedkommende for den aktuelle logopædiske praksis.

Vi er som bestyrelse altid åben for nye ideer til emner til de lokale medlemskurser.  Så har du/I en ide del den gerne med kursusudvalget i Logopædisk Forum.

Mange sommerhilsner fra

Bestyrelsen

Logopædisk Forum