Så er bestyrelsen i Logopædisk Forum  klar med den sidste Nyhedsmail inden årets Vingsted Efteruddannelseskursus løber af stablen i dagene fra 20. – 22. september 2023

Nyhedsmailen og hjemmesiden www.logoforum.dk er dén platform, hvor vi i Logopædisk Forum gerne vil sikre et højt informationsniveau til jer medlemmer.

God fornøjelse med at læse Nyhedsmailen.

Generalforsamling 2023

I forbindelse med afholdelse af vores Efteruddannelseskursus på Vingsted afholdes traditionen tro også den årlige generalforsamling.

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i Logopædisk Forum. Det er her, at medlemmerne får lejlighed til at stille spørgsmål til foreningens virke og drift, samt at rejse punkter til drøftelse. Det er desuden på generalforsamlingen, at der fremlægges planer og træffes beslutninger.

Kom og gør din indflydelse gældende og stil evt. dit kandidatur til rådighed.

Sædvanen tro vil der være mulighed for at nyde en drink og chips under generalforsamlingen.

Hermed alt materiale der danner grundlag for generalforsamlingen.  

Dagsorden til ordinære generalforsamling

Skriftlig beretning 2023

Bilag vedtægtsændringer

Forretningsorden

Vingsted 2023

Nu nærmer tiden sig for Efteruddannelseskurset på Vingsted.  Vi glæder os til tre spændende dage, hvor der sættes fokus på logopædien.

Venlig hilsen

Logopædisk Forum