Så er bestyrelsen i Logopædisk Forum igen klar med den sidste Nyhedsmail inden årets Vingsted Efteruddannelseskursus løber af stablen i dagene fra 21. – 23. september 2022

God fornøjelse med at læse Nyhedsmailen.

Nyhedsmailen og hjemmesiden www.logoforum.dk er dén platform, hvor vi i Logopædisk Forum gerne vil sikre et højt informationsniveau til jer medlemmer.

Generalforsamling 2022

I forbindelse med afholdelse af vores Efteruddannelseskursus på Vingsted afholdes traditionen tro også den årlige generalforsamling.

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i Logopædisk Forum. Det er her, at medlemmerne får lejlighed til at stille spørgsmål til foreningens virke og drift, samt at rejse punkter til drøftelse. Det er desuden på generalforsamlingen, at der fremlægges planer og træffes beslutninger.

Kom og gør din indflydelse gældende.

Der er brug for, at to medlemmer vil stille op til bestyrelsen samt en 1. og 2. suppleant og dermed bidrage til, at Logopædisk Forum kan fortsætte med at få medindflydelse på logopædernes arbejdsvilkår igennem DLF.

Sædvanen tro vil der være mulighed for at nyde en drink og chips under generalforsamlingen.

Dagsordenen og forretningsordenen vil være printet ud og ligge på bordene i Engsalen.

Læs dagsordenen til generalforsamlingen her

Bestyrelsen har i den skriftlige beretning beskrevet, hvad der er sket siden sidste års generalforsamling:

Læs den skriftlige beretning her

Vingsted 2022

Nu nærmer tiden sig for Efteruddannelseskurset på Vingsted.  Vi glæder os til tre spændende dage, hvor der sættes fokus på logopædien.

 

Venlig hilsen

Logopædisk Forum