TALE-HØRE-NYT

Medlemsbladet, TALE-HØRE-NYT, har været en del af foreningen stort set siden starten for MANGE år siden.

Tiden er nu inde til, at der må ske et skifte, bl.a. fordi et medlemsblads indhold kan formidles på andre og nok bedre og hurtigere måder end ved et blad med lang produktionstid og formidling med postbudene.

Fra år 2020 bliver bladet erstattet af informationer og sider på hjemmesiden, indlæg via foreningens Facebookside og Nyhedsbreve sendt til medlemmernes mailadresser. Vi kommer til løbende at vurdere og evaluere om vi når rigtigt ud med informationerne og så må vi blive klogere i processen – og forhåbentlig via den feedback vi håber kommer fra medlemmerne.