Logopædisk Forums bestyrelse oktober 2022 – september 2023

Årets generalforsamling blev traditionen tro afholdt i forbindelse med Vingsted kurset.

I år måtte vi  tage afsked med bestyrelsesmedlemmerne Karin og Mette . Vi siger tak for godt samarbejde

Vi siger velkommen til Marlene  Tak for at du vil være med, vi glæder os til det kommende samarbejde.

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, er I altid velkomne til at kontakte bestyrelsen.