Logopædisk Forums bestyrelse oktober 2021 – september 2022

Årets generalforsamling blev traditionen tro afholdt i forbindelse med Vingsted kurset.

I år måtte vi  tage afsked med bestyrelsesmedlem Ole Wriedt som gennem mange år har været et aktivt medlem i bestyrelsen på alle måder.

Ole har bl.a. varetaget væsentlige poster som  kassererposten og vores  medlemskartoteket.
Mange tak til Ole for det store arbejde, han har har bidraget med og hans altid berigende og positive tilgang til diverse drøftelser i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Derudover har det været givtigt at have et bestyrelsesmedlem med så stort et kendskab til foreningens udviklingshistorik. Vi vil ønske dig god vind fremover.

Vi siger velkommen til Mette Falk Petersen som blev valgt til bestyrelsen. Tak for at du vil være med, vi glæder os til det kommende samarbejde.

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, er I altid velkomne til at kontakte bestyrelsen.