Bestyrelsen formulerede på et online bestyrelsesmøde i starten af maj nogle overvejelser, som vi mente burde afklares inden PPR og dermed logopæderne igen sendes “i marken”.
Vi valgte at lade forespørgslen gå igennem hovedorganisationen DLF, da de har adgangen til Undervisningsministeriet og til de snakke, der naturligt må høre til en genoptagelse af arbejdet.

Du kan læse selve skrivelsen via dette link: HER 

Der kommer dog ikke en central udmelding, så man aftaler vilkårene for genoptagelse af arbejdet med arbejdsgiver og den lokale lærerkreds.