I februar blev der indgået et forlig ved organisationsforhandlingerne for LC-medlemmer, som sikrer reallønnen for alle medlemmer i Danmarks forening. Desuden blev der skabt forbedringer for nogle af de mindre medlemsgrupper – blandt andet for nogen af medlemmerne i Logopædisk Forum, som er ansat i PPR.

Lønforbedringer er gældende for de af jer, der i aftalen er defineret som: Ikke-læreruddannede ansat som lærere i PPR. Det vil sige audiologopæder, pædagoger og andre med en relevant uddannelse, der er ansat som logopæder/ tale-høre-lærere på læreroverenskomst.

Lønforbedringen indebærer, at der ydes et kvalifikationstillæg efter 4 års ansættelse som lærer i PPR. Kvalifikationstillægget er på 17.400 uden fuldt gennemslag – det vil sige, at eventuelle lokale løntillæg modregnes.

§ 6 stk. 3 i overenskomsten gælder uændret. Ordlyden i denne paragraf er følgende: Til lærere uden grunduddannelse som lærer, skal der lokalt indgås aftale om kvalifikationsløn efter henholdsvis 4, 8 og 12 års sammenlagt beskæftigelse som lærer i folkeskolen

Kvalifikationstillægget er et pensionsgivende tillæg i 31/3 2000 niveau. Tillægget reduceres i forhold til beskæftigelsesgraden. Lønforbedringen træder i kraft d. 1.4.2021.

Det er meget positivt, at medlemmerne i Logopædisk Forum ansat på lærervilkår uden læreruddannelse ved denne overenskomst er blevet prioriteret, og ikke mindst i lyset af, at vi ved overenskomsten i 2018 ikke kom igennem med et kvalifikationstillæg for de af jer medlemmer uden læreruddannelse på lærervilkår.

Desuden er det glædeligt, at vi har fået udbygget gruppelivsordningen, der blandt andet indeholder en forhøjelse af dækningen for kritisk sygdom.

Jeg ærgrer mig til gengæld over, at det ikke blev til forbedrede seniorvilkår, som der ellers er blevet taget rigtige mange ”ture på i forhandlingerne”, men lige lidt har det hjulpet.

Ligesom vi heller ikke opnåede forbedrede TR-vilkår udover de formuleringer vi allerede har i A20, hvilket er gældende for jer, som er ansat på læreroverenskomst.

Dermed lykkes det heller ikke, at komme igennem med et ønske om seniorordning for konsulenter, på samme vis som der er givet mulighed for det i A20. Hvor muligheden er, at man kan gå 175 timer ned i årsnormen – og med den passus, at man selv betaler for lønnedgangen, men fortsat får indbetalt fuldt pension fra arbejdsgiver.

Jeg er fuldt ud med på, at disse rettigheder også burde være gældende for konsulenter.

Derfor er seniorvilkår for konsulentansatte klart en opmærksomhed, der igen bør være med ved overenskomstforhandlingerne i 2024. Når det er sagt, mener jeg fortsat, at vi er lykkedes godt ved denne overenskomst, hvor vi hele tiden har været bekendt med, at rammen var smal i lyset af corona.

Og så mener jeg fortsat, at vi skal glæde os over, at det gør en forskel, at vi mindre medlemsgrupper igen er repræsenteret i hovedstyrelsen.

Om resultatet er godt nok, afgør I medlemmer naturligvis, når vi på et tidspunkt skal stemme om resultatet. Tidspunktet er endnu ikke bekendt, og dette vil I selvfølgelig få direkte besked om fra DLF.  Den samlede aftale mellem LC og KL kan læses på www.dlf.org.

Har det nylige indgået forlig på det kommunale område givet anledning til spørgsmål, er I mere end velkommen til at skrive til mig på formand@logoforum.dk eller kontakte mig på mobil: 29831211

Med ønsket om en smuk søndag og vinterferie til de af jer, der har dette i den kommende uge.

Venligst Sanne