Fælles kursus arrangeret af flere foreninger

Samarbejdet mellem Logopædisk Forum og Audiologopædisk Forening og Stammeforeningen i Danmark arrangerer i år  stammefteruddannelse  for logopæder. For at tilgodese så mange som muligt, holder vi samme kursus i Jelling og i Brønshøj.

Stammeefteruddannelse Efterår 2022

Målrettet logopæder, der arbejder med stammen hos børn og unge i
alderen 0-18 år.

Formål
Formålet med stammeefteruddannelsen er, at deltagerne gennem kritisk refleksion over teori- og
praksissammenhænge, kan omsætte nyerhvervet viden til bæredygtig logopædisk indsats.
At deltagerne på Stammeefteruddannelsen bliver i stand til at iværksætte en logopædisk indsats til
børn og unge, der tager udgangspunkt i et forsknings- og praksisbaseret grundlag.

Deltagernes udbytte

Stammeefteruddannelsen indeholder en teoretisk og praksisnær undervisning, hvor deltagerne
introduceres for en bred vifte af forsknings- og praksisbaseret viden og interventionsmuligheder til
gavn for deltagernes egen praksis. Ved gennemført efteruddannelse udstedes kursusbevis.
Praktiske oplysninger

Stammeefteruddannelsen finder sted som fire 2-dages internatforløb på Danhostel, Vestre Ringvej
98, 7000 Fredericia.
Pris for efteruddannelsen er 17.400 kroner inklusive overnatning i enkeltværelse og forplejning.
Tilmelding

Tilmelding skal ske til Stammeforeningens sekretariat fsd@fsd.dk.

Tilmeldingen skal indeholde dit
navn, e-mailadresse, ean.nr., adresse på din arbejdsplads hvortil opkrævning skal sendes, samt evt.
ean kode/person

Tilmeldingsfrist: 31. marts 2022