Bestyrelsen i Logopædisk Forum mødtes d. 5.-6. november 2021 ved det første fysiske møde efter
Vingsted-kurset.
Vi startede med at byde velkommen til Mette Falk Petersen, som blev nyvalgt ved generalforsamlingen.
Der blev lagt en plan for det kommende års aktiviteter bl.a. fastlæggelse af mødedatoer for bestyrelsen i
2022, deadline for udsendelse af Nyhedsmail til medlemmerne, temaer for ”de korte kurser”, evaluering af
årets Vingsted-kursus og ønsker fra jer til kommende Vingsted-kursus.
Fordeling af opgaverne i bestyrelsen fyldte lidt mere end tidligere år pga. Ole Wriedt er trådt ud af
bestyrelsen. Der er nye tanker for hjemmesiden, som ønskes løbende at være opdateret.

Sanne Weisbjerg Vilstrup blev genvalgt som forkvinde ved generalforsamlingen
Bestyrelsen har herefter konstitueret sig som følger:

Helle Maercher er næstforkvinde og kasserer
Kursusudvalget: Jane Holm, Anni Machenhauer, Niels Christoffersen og Mette Falk Petersen
Medieudvalget: Karin Elmhøj Pedersen, Anni Machenhauer og Sanne Weisbjerg Vilstrup
Webmaster / hjemmesiden: Anni Machenhauer
Redaktør: Karin Elmhøj Pedersen

Kursusudvalget er i fuld gang med at planlægge kommende korte kurser og Vingsted kurset 2022