Onsdag d. 22.9. 2021 kl.17:00-18:30

i Engsalen på Vingsted Hotel og Konferencecenter

Vingsted Skovvej 2

7182 Bredsted

Endelig dagsorden:

 1. Valg af dirigent og evt. stemmetæller 
 2. Fastsættelse af forretningsorden
 3. Bestyrelsens beretning 
 4. Regnskab for året før – 2020
 5. Forslag fra bestyrelsen 
 6. Forslag fra medlemmerne 
 7. Budget og kontingent for det kommende år
 8. Valg af formand/kvinde – Sanne Weisbjerg Vilstrup er på valg og modtager genvalg
 9. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode

Helle Märcher er på valg og modtager genvalg

Jane Holm Mogensen er på valg og modtager genvalg

Anni Mackenhauer er på valg og modtager genvalg

9.a. Valg af et bestyrelsesmedlem for en etårig periode

 1. Valg af 1. og 2. suppleant
 1. Valg af revisor for en 2-årige periode og to revisorsuppleanter. Knud Kuhlmann er på valg som revisor. Tove Skærbæk er på valg som revisorsuppleant.  
 1. Eventuelt