Indkaldelse til generalforsamling 2022

Onsdag d. 21.9. 2022 kl.19:30-21:00

i Engsalen

på Vingsted Hotel og Konferencecenter

Vingsted Skovvej 2

7182 Bredsten

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Fastsættelse af forretningsorden – læs den her:
 3. Bestyrelsens beretning ved forkvinde Sanne Weisbjerg Vilstrup.
 4. Regnskab for året 2021 ved kasserer Helle Märcher
 5. Forslag fra bestyrelsen: Ingen forslag fra bestyrelsen
 6. Forslag fra medlemmerne: Ingen forslag er modtaget
 7. Budget og kontingent for det kommende år 2023 ved Helle Märcher
 8. Valg af formand/kvinde:

Sanne Weisbjerg Vilstrup er på valg og modtager genvalg

 1. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode:

Niels Christoffersen er på valg og modtager genvalg

Mette Falk Pedersen er på valg og modtager ikke genvalg

Valg af ét bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode:

Karin Elmhøj Pedersen udtræder af bestyrelsen før valgperioden er slut

 1. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen: Vakante pt.
 2. Valg af revisor for en to-årig periode:

Kell Najberg modtager genvalg

 1. Valg af to revisor suppleanter for 1 år: Anette Ulriksen og Anja Hedemann er på

valg

13: Eventuelt