Køge 6 marts 2023 , Hobro 21 marts 2023 ,Fredericia 22 marts 2023

Afviklet

Logopædisk Forum og Læsekonsulenternes Landsforening er igen gået sammen om en fælles gratis kursusdag for vores medlemmer. Vi har som logopæder og læsekonsulenter en fælles faglig interesse i at sætte fokus på gode sprogmiljøer i dagtilbud og skole, derfor har vi inviteret Charlotte Øhrstrøm til at komme og fortælle om, hvordan vi kan styrke og udvikle gode sprogmiljøer med særligt fokus på lytteforståelse og visualisering.

Kursusindhold

Samspillet mellem de fysiske omgivelser og det pædagogiske personale er helt afgørende for børns sproglige udvikling i både dagtilbud og skole. På denne eftermiddag har vi særligt fokus på lytteforståelse og visualisering som helt centrale elementer i udviklingen af gode sprogmiljøer, der giver plads til meningsfulde samtaler mellem børn og voksne og børn imellem. Eftermiddagen vil veksle imellem oplæg, fælles aktiviteter og refleksioner og kobling til egen praksis.

Charlotte Øhrstrøm er lektor i Videreuddannelsen på Københavns Professionshøjskole og ph.d. i dansk som andetsprog fra Københavns Universitet. Hendes primære arbejdsområder er dansk som andetsprog og sproglig udvikling i dagtilbud og skole.

Der vil blive serveret kaffe, te og kage.

Alle tre kurser er identiske, så man har mulighed for at melde sig på den kursusdag, der passer én bedst.

Tilmelding

Kurset afholdes tre steder i landet  i tidsrummet 12.30 -16.30 

Den 6 marts i Køge               

Asgård Skole

Norsvej 2, 4600 Køge

Lok. Teatersalen (adm.byg.)

Den 21 marts  i  Hobro          

Amerikavej 22,

9500 Hobro

Lokale: Multisal i idrætscenter

den 22 marts i Fredericia      T

Center for kommunikation og Velfærdsteknologi

Merkurvænget 2

7000 Fredericia

Afd Center for høretab

 

 

Køge 6 marts 2023 , Hobro 21 marts 2023 ,Fredericia 22 marts 2023

Logopædisk Forum og Læsekonsulenternes Landsforening er igen gået sammen om en fælles gratis kursusdag for vores medlemmer. Vi har som logopæder og læsekonsulenter en fælles faglig interesse i at sætte fokus på gode sprogmiljøer i dagtilbud og skole, derfor har vi inviteret Charlotte Øhrstrøm til at komme og fortælle om, hvordan vi kan styrke og udvikle gode sprogmiljøer med særligt fokus på lytteforståelse og visualisering.

Kursusindhold

Samspillet mellem de fysiske omgivelser og det pædagogiske personale er helt afgørende for børns sproglige udvikling i både dagtilbud og skole. På denne eftermiddag har vi særligt fokus på lytteforståelse og visualisering som helt centrale elementer i udviklingen af gode sprogmiljøer, der giver plads til meningsfulde samtaler mellem børn og voksne og børn imellem. Eftermiddagen vil veksle imellem oplæg, fælles aktiviteter og refleksioner og kobling til egen praksis.

Charlotte Øhrstrøm er lektor i Videreuddannelsen på Københavns Professionshøjskole og ph.d. i dansk som andetsprog fra Københavns Universitet. Hendes primære arbejdsområder er dansk som andetsprog og sproglig udvikling i dagtilbud og skole.

Der vil blive serveret kaffe, te og kage.

Alle tre kurser er identiske, så man har mulighed for at melde sig på den kursusdag, der passer én bedst.

Tilmelding

Kurset afholdes tre steder i landet  i tidsrummet 12.30 -16.30 

Den 6 marts i Køge               

Asgård Skole

Norsvej 2, 4600 Køge

Lok. Teatersalen (adm.byg.)

Den 21 marts  i  Hobro          

Amerikavej 22,

9500 Hobro

Lokale: Multisal i idrætscenter

den 22 marts i Fredericia      T

Center for kommunikation og Velfærdsteknologi

Merkurvænget 2

7000 Fredericia

Afd Center for høretab