Der blev traditionen tro afviklet generalforsamling i Logopædisk Forum på Vingsted 2022 . Her skete der udskiftning i bestyrelsen. To forlod bestyrelsen og en ny blev valgt ind. Så den aktuelle bestyrelse har en vakant bestyrelsespost

Referatet kan læses HER