Så er generalforsamlingen 2020 veloverstået. Formalia er nu i orden, da dagsordenen og forretningsordenen for generalforsamlingen blev fulgt.

Det underskrevne referat kan nu læses ved at klikke på linket HER, og derefter vil der blive fremsendt en Nyhedsmail til alle medlemmer af foreningen indeholdende links til den mundtlige beretning (i skriftlig form), regnskab med tilhørende kommentarer og budgetoplægget fra bestyrelsen, også med tilhørende kommentarer, som de blev fremlagt på generalforsamlingen.

Bestyrelsen er tilfredse med, at vi trods alt kunne gennemføre generalforsamlingen – men det var godt nok mærkeligt at gennemføre det via skærmene. Vi ser MEGET frem til, at vi igen kan afholde en ganske almindelig generalforsamling – men set i forhold til hvad der ellers sker i samfundet og verdenen omkring os – så er vi vist ikke blandt de, der er værst ramt.