ONSDAG D. 18. SEPTEMBER 2019 KL 16:45 – 18:30

Dagsorden:

1.Valg af dirigent og stemmetællere

Bjørn Hansen er valgt som dirigent.

Stemmetællere Kristina og Janni

Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2. Fastsættelse af forretningsorden

Den har været fremvist i foreningens blad.

Der er ingen bemærkninger til forretningsordenen og denne er godkendt.

3. Bestyrelsens beretning

Sanne har fremlagt bestyrelsens beretning.

Bemærkninger:

 • Tak for at vi arbejder på at få en fællesprofessionstitel
 • Bladet i fysisk form kan noget andet end et digitalt blad. Kan være bekymret for at det ikke bliver læst. Tilgængeligheden er en anden, når bladet bliver digitalt. Det opleves forskelligt men er fremtiden for andre sammenlignelige.
 • Hvis man ændre navnet skal man være opmærksomhed på at der også er audiologopæder i foreningen.
 • Det er rigtig dejligt at Sanne stiller op til hovedstyrelsen og ALF vil bakke op alt det de kan.
 • Dejligt med en jubilæumsfest, men den var måske ikke så geografisk godt placeret. Glad for at jubilæet også bliver markeret på dette års Vingsted.
 • Beretningen er enstemmigt vedtaget.

4. Regnskab for året 2018

Kasserer Ole Wriedt har gennemgået årsregnskab for både FTHF og efteruddannelseskursus i Vingsted samt lokale kurser.

Revisorerne har foretaget stikprøvekontrol, hvor der intet er at bemærke. De har påtalt, at det er svært at gennemskue, hvad som er konteret med og uden moms.

 • Bemærkninger til regnskabet: Ingen
 • Regnskabet er enstemmigt vedtaget.

5. Forslag fra bestyrelsen:

 • Forslag til vedtægtsændring af § 1: Navn.

Bestyrelsen foreslår, at forenings navn ændres fra: Foreningen af tale-høre-lærere i Folkeskolen til Logopædisk Forum. Motiveringen for dette er, på baggrund af drøftelser og tilbagemeldinger fra medlemmerne. Forslaget er endeligt besluttet på bestyrelsesmødet d. 5.6.2019. Motiveringen vil blive yderligere uddybet på generalforsamlingen.

 • Enig med FUA og ALF om en ny fælles professionstitel ”logopæd”
 • Afstemning på sidste års Vingsted kursus. Var der et stort flertal for at ændre navnet.
 • Det er svært ifht. at vi både er logopæder og audiologopæder. Skal navnet rumme tale, sprog og kommunikation kan logopæden samle os alle. Vi skal være opmærksomme på, at vi har samarbejde med DLF. DLF har forhandlingsretten ifht. det logopædiske område. DLF er opmærksom på, at de skal informere de nyuddannede om hvem som har forhandlingsretten (der arbejdes med en rekrutteringspjece centralt i DLF)
 • Der har været 44 fremmødte. Der har været skriftlig afstemning.

34 ja stemmer

4 nej

6 blanke

Det er hermed vedtaget.

 • Opfordring: Hvordan laves overgangen fra det gamle til det nye navn?

6. Forslag fra medlemmerne

 • Ingen

7. Budget og kontingenter for det kommende år

Kassereren har fremlagt budget for 2020

 • Budget er godkendt.

8. Valg af formand 

Sanne Vilstrup er på valg og modtager genvalg

 • Sanne er genvalgt

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

3 bestyrelsesmedlemmer for en toårige periode

Jane Holm Mogensen er på valg og modtager genvalg

 1. suppleant Ketty Martin modtager valg til bestyrelsen

1 bestyrelsesmedlem for en toårige periode – vakant

1 bestyrelsesmedlem for en etårige periode

Vakant

 • Helle Mârcher  (PPR køge) er valgt til bestyrelsen for en toårige periode
 • Ketty Martin er valgt til bestyrelsen for en toårig periode

10. Valg af 1.og 2. suppleant

1 suppleant – Vakant

 • Annie Mackenhauer er valgt som 1. suppleant

2. suppleant – Varinka Kierulff Boseman modtager genvalg

11. Valg af revisor og to suppleanter

1 revisor for en etårige periode – Knud Kuhlmann modtager genvalg

2 suppleanter for en etårige periode

 • Karin Elmhøj Pedersen er valgt som suppleant for en etårig periode
 • Tove Skærbæk er valgt som 2. suppleant for en etårig periode

12. Eventuel

Vigtigt at slå et slag for Sannes kandidatur også på Vingsted. Der opfordres til at alle gå hjem og anbefaler Sannes kandidatur.