Et nyt og forhåbentligt bedre og mere socialt år er startet. Skuffelserne med et ikke gennemført efteruddannelseskursus og ingen gratis medlemskurser må vi lægge bag os og i stedet se fremad.

Står alt til troende, vil det være muligt at gennemføre efteruddannelsen i Vingsted til september. Coronatiden hærger stadig, men vi har forhåbningerne på plads, og den endelige dom for Vingstedkurset 2021 skal ikke falde før midt i juni, så vi hepper på vacciner og alle andre gode tiltag.

Der vil også være gratis medlemskurser her i foråret. Informationer og tilmeldingsmulighed sendes ud snarest – de sidste detaljer skal lige på plads – og informationerne lægges selvfølgelig også på foreningens hjemmeside www.logoforum.dk. Disse gennemføres selvfølgelig på eneste mulige måde i øjeblikket, ved at vi alle sidder på afstand bag den berømte skærm og deltager, uden at vi blander os for meget med hinanden.

Alle medlemmer af Logopædisk Forening vil desuden indenfor den kommende uge modtage en kontingentopkrævning for året 2021. Skal kontingentet betales af fx arbejdsgiver, returneres mailen til kasserer@logoforum.dk, og der opgives det EAN-nummer, der skal benyttes – og kontingentopkrævningen vil så blive videresendt dertil. Det har fungeret upåklageligt for et antal medlemmer de senere år.

Kassereren har i januar indberettet kontingentbeløbet for 2020 for de medlemmer, som har oplyst os deres fulde CPR.nr, og man vil således få skattefradrag for kontingentet. Det samme sker i januar 2021 for det aktuelle kontingentbeløb.

Det vil være en stor arbejdsbesparelse for kassereren, hvis kontingentet sættes til betaling på dagen for sidste betalingsfrist via Netbank eller Betalingsservice – og en endnu større tidsbesparelse, hvis det opgivne beløb betales, og at man tager kontakt via kasserer@logoforum.dk, hvis noget skal ændres – hvis man fx er gået på efterløn eller pension, og således vil fortsætte som medlem til reduceret pris – kr 100.- eller hvis man helt exceptionelt vil melde sig helt ud af foreningen i den forbindelse.