Vi har taget hul på endnu en uge, en uge på vej mod påsken 2020. For mange er det forbundet med påskefrokost med familie og venner, puste æg, male æg, gemme dem og finde dem, ruller dem hen over græsplænen eller ned af bakker og høje, med det for øje, at slå dem sammen og se hvis æg, der holder bedst. Eller bare spise dem ☺  Ligesom påskegudstjeneste og/eller andre egnsspecifikke traditioner, der er forbundet med denne forårets højtid. 

For nogle af jer, er påskeferien allerede startet, enten med 0-dage, som aftalt ferie eller restferie pålagt af jeres ledelse. Andre af jer kan først sætte punktum for opgaveløsningen på onsdag, og vel at mærke, fra kerneopgaver der er foregået fra hjemmearbejdspladsen. Dét, som har været rutinen gennem næsten en måned i et land, der har været lukket ned på grund af covid-19. 

Dette års påskefornøjelser bliver forhåbentligt lige så hyggelige, hjertevarme og fyldt med minder som forgående år, selv om det kommer til at foregå på særlige og anderledes præmisser, fordi vi ikke må forsamles mere end 10 mennesker. Vi skal udvise samfundssind og stå sammen ved at holde afstand. Kontrastfyldt, men på et sundhedsfagligt grundlag. Og det bakker vi op om.  

Det var vidtgående udmeldinger fra Statsministeren, der lukkede landet ned, for snart en måned siden og efterfølgende er der kommet yderligere restriktioner. Ikke desto mindre har vi i arbejdsmedfør med tålmodighed og med professionel tilgang løftet opgaverne på bedste vis og overordentlig kreativt. 

Kl 20:00 her til aften kom dét pressemøde, som vi alle havde forventet ville komme.  En udmelding om hvordan genåbningen af samfundet efter påske kommer til at ske; på en nænsom, smidig, og gradvis måde. Hvad der var forventeligt og hvad der var overraskende, sidder vi nok med forskellige oplevelser af. 

Mange af Logopædisk Forums medlemmers samarbejdspartnere starter op fra d. 15.4. i dagtilbudsområdet, grundskolen op til 5. klasse samt specialskoler og specialtilbud, hvor nogle af Logopædisk Forum medlemmer er ansat. 

Det giver naturligvis anledning til mange tanker og overvejelser om, hvordan vi som logopæder kan vende tilbage til samarbejdet med dagtilbud, specialinstitutioner, almen- og specialskoler, i en hverdag hvor vi fortsat skal navigere i et hav af restriktioner i lang tid fremover. 

Mange har allerede fundet ny arbejdsformer via de virtuelle medier, mens der andre steder har været fokus på skriftlige opgaver, så som PPV’er og logopædiske rapporter, og igen er der medlemmer som har forestået nød-undervisning.

Med en langsom genåbning af samfundet, hvor vi som logopæder fortsat ikke har mulighed for at mødes fysisk med pædagoger, lærere og forældre, er det oplagt at vi gør os overvejelser om, hvordan vi kan bringe vores logopædiske kompetancer i spil på nye og innovative måder, så vores samarbejdspartnere fortsat oplever en PPR- support så tæt på praksis som muligt, selvom det sker på afstand.  Det er også vigtigt at fastholder team- og faggruppemøder med vores kolleger til gensidig inspiration, faglig udvikling og supervision. Vi må sikre, at vi som medarbejdere i denne særlige situation, fortsat trives, i et godt fysisk-og psykisk arbejdsmiljø. Og gør man ikke dét, skal man straks tage kontakt til TR og/eller AMR og sammen gå i dialog med kredsen og/eller ledelsen. 

Er man omfattet af gruppen af særligt sårbare eller har børn eller en partner, som er særligt udsat, og fx ansat på specialområdet og derfor skal starte på arbejde d. 15.4., er det også vigtigt, at man går i dialog med sin tillidsvalgte.    

Foreløbig ved vi, at vi som PPR-medarbejdere skal arbejde hjemmefra frem til d. 10. maj. Hvordan vores arbejdsliv ser ud derefter, har vi til gode at bliver opdateret på. 

Har I spørgsmål af løn- og tjenestemæssig karakter, er I altid velkomne til at skrive til mig på: formand@logoforum.dk eller på mobil 29831211.

Sang er en gave til at skabe ny energi, og jeg glæder mig over at vi kan synge sammen hver for sig; 

Med første strofe af ”Anemonesangen” af Sebastian fra 1991, vil jeg ønske jer alle en rigtig god påske. Pas godt på jer selv og hinanden.

Dagen er så fuld af anemoner –
Fuglefløjt og farvespil i lyse kroner.
Natten fuld af farlige dæmoner, 
Spøgefugle, troldemænd og heksekoner

/ Sanne