En forårsuge er ved at gå på hæld, og det skulle vise sig, ikke at blive en helt almindelig uge! Ja, uge 11, årgang 2020, vil uden tvivl gå over i historien som en særlig en af slagsen! 

Jeg ved ikke hvordan I havde det, da Statsminister Mette Frederiksen ved pressemødet onsdag aften meddelte, at nu lukker Danmark ned!  Hos mig fløj mange tanker igennem hovedet og et par af dem var blandt andet, det er godt nok surrealistisk, spøjst og samfundssind! Og en mundfuld der vil noget – Respekt, Mette og klogt træk i tide! 

Resten af aftenen og ligeledes dagen efter blev noget særligt! Forløbelig er de fleste af medlemmerne i Logopædisk Forum, parkeret ved hjemmearbejdspladserne de næste 14 dage! 

Lørdag middag lukkede så grænserne…. Ja, det giver grund til eftertanke særligt nu, hvor vi er blevet bedt om, at holde afstand til hinanden.; hvor betydningsfulde nære relationer og fællesskaber er, versus accelerationssamfundet, hvor vi konstant presses til at løbe stærkere og stærkere. Forhåbentlig kan det være med til, at mane til besindighed i mange sammenhænge. 

Egentlig havde jeg tænkt, at denne klumme skulle starte med et: Endnu en gang, af hjertet tak for jeres opbakning og for at stemme i min retning, i forbindelse med hovedstyrelsesvalget i december 2019. For hold da op, hvor var det en vild eftermiddag og aften d. 3.12. 2019. Spændingsfyldt og nervepirrende på samme tid, og ikke mindst da det trak ud med at få resultatet. 

Mandag d. 6. januar 2020 havde jeg så min første officielle dag i hovedstyrelsen. Der er nu gået et par måneder, og der er forsat meget nyt at lære. Det er længe siden jeg har oplevet en så stejl læringskurve. Det er spændende, udfordrende og af og til giver det mig også sommerfugle i maven, fordi jeg hele tiden har jer i baghovedet som mit bagland når drøftelser, indspark og beslutninger skal tages. Det er meget vigtigt for mig, at vi mindre medlemsgrupper også favnes i disse. Jeg vil derfor gerne opfordre jer til, at I har in mente, at når der er møde i de forpligtende kredssamarbejder for de mindre medlemsgrupper, at invitere mig til at deltage.

Og her er det vigtigt, at I medlemmer klæder jeres tillidsvalgte på, med det som I har på hjerte og som fylder i forhold til at løfte jeres opgaveløsninger og som I tænker er i hovedstyrelsens interesse at varetage. I er som altid også velkomne til at skrive eller ringer til mig,  hvis der er noget i såvel Logopædiske Forums regi som i Hovedstyrelses-sammenhæng, som I har behov for at videregive eller drøfte. 

Som bekendt startede periodeforhandlingerne d. 5. marts 2020 mellem vores forhandler, Anders Bondo og KL’s Michael Zieler. Som det ser ud lige nu, hvor vi er i en kritisk situation som følge af COVID 19, betyder det dog ikke, at forhandlinger lægges ned i de kommende to uger. Der tages samme hensyn som vi andre arbejde under, så forhandlingerne foregår over Skype og/eller Facetime i det omfang det er muligt.  

Når vi taler lærernes arbejdstid, har jeg også in mente, at en del af Logopædisk Forums medlemmer er ansat på læreroverenskomst. Ofte har vi i bestyrelsen drøftet, om vi skulle lave en medlemsundersøgelse for at få et overblik over, hvor stor en procentdel, der fortsat er ansat på lærervilkår. Jeg har på tidligere generalforsamlingerne opfordret til, at I via jeres tillidsvalgte, gerne må sende jeres lokalaftale til os, så vi af den vej kan få et overblik over, hvordan foreningens medlemmers ansættelsesvilkår er aftalt. Hermed er opfordringen givet på ny ☺ 

OK 21 nærmer sig ligeledes med hastige skridt. Vi har som bekendt en samarbejdsaftale med DLF, hvilket betyder at vi er høringspart i forhold til kravopstillingerne i forbindelsen med overenskomstkravene. 

Vi har første dialog herom ved samrådsmødet d. 29.5, hvor Gordon Ørskov som formand for overenskomstudvalget samt konsulenter fra overenskomstafdelingen vil deltage. De vil give et oplæg om de kommende forhandlinger,  og drøfte med de fire specialpædagogiske foreninger, hvilke ønsker vi har til de kommende overenskomstforhandlinger.

Har I ønsker og forhold som I tænker, vi skal tage med til drøftelsen om de kommende overenskomstforhandlinger, er I meget velkomne til at kontakte mig. I Logopædisk Forum sætter vi OK 21 på dagsordenen ved det kommende bestyrelsesmøde d. 15. 5. 20 på Vandkunsten. 

Dagen går på hæld og det bliver dét, jeg har på hjertet denne gang. Alt det bedste til jer, pas godt på jer selv og hinanden. 

Forår, forår, kom nu snart!
Vi har ventet længe,
vi vil ud og tumle os
i de grønne enge,
i de grønne enge.

/ Sanne