Indkaldelse til generalforsamling i Logopædisk Forum onsdag d. 20.9.2023

Har du punkter til dagsordenen skal de være bestyrelsen i hænde senest den 23 august. 

Foreløbig dagsorden

1. Valg af dirigent og evt. stemmetællere.

2. Fastsættelse af forretningsorden.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Regnskab for 2022.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Budget og kontingenter for det kommende år.
8. Valg af formand.

  • Susanne Vilstrup modtager genvalg

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Et bestyrelsesmedlem for en 1-årige periode (pt vakant)

  • Valg af bestyrelsesmedlem

Tre bestyrelsesmedlemmer for en 2- årig periode. På valg er:

  • Helle Märcher – modtager genvalg
  • Jane Holm Mogensen – modtager genvalg
  • Anni Mackenhauer – modtager genvalg

9.Valg af 1 revisorer for en 2-årige periode. På valg er:

  • Maria Rønlev Berwald – modtager genvalg

10. Valg af 1. og 2 suppleant  (pt. -suppleanter. På valg er:

  • Anja Hedemann – modtager genvalg
  • Vakant

12. Eventuelt