Favorable medlemsfordele som medlem af Logopædisk Forum

Logopædisk Forum

• holder årligt efteruddannelseskursus på Vingsted Hotel – og Konferencecenter

• tilbyder dig gratis medlemskurser flere steder landet over

• repræsenterer dig og kæmper for dine ansættelsesforhold i Danmarks Lærerforenings Hovedstyrelse*

• varetager dine interesser i det tværfaglige Samråd

• informerer dig om aktuelle emner i regelmæssige nyhedsmails

• skaber rammen om et logopædisk fagfællesskab og yder fagpolitisk rådgivning

• giver dig skattefradrag af dit medlemskontingent som faglig forening

• holder dig opdateret på Facebook og på hjemmesiden logoforum.dk

• inviterer dig til at bruge din indflydelse ved generalforsamling og i bestyrelsesarbejdet

• sikrer dig faglig opdatering gennem interessante artikler