Lige nu er der stor fokus på begrebet DLD – Development Language Disordre

DLD – karakteriseres som en særlig sprogforstyrrelse, der formodes at være medfødt. Forskningen indikerer, at der i hver skoleklasse sidder mindst 2 med DLD.

Hvordan får vi øje på DLD hos skolebørn:

Tegn på DLD

  • eleven er ukoncentreret
  • eleven udtrykker sig upræcist når han/hun bliver spurgt
  • eleven deltager ikke særlig aktivt i gruppearbejde
  • eleven forstår ikke, hvad han/hun skal gøre i stillede opgaver
  • eleven har læseforståelsesvanskeligheder
  • eleven har vanskeligt ved at huske ord og fagbegreber

    Kilde: Videnomlæsning.dk