Efteruddannelseskurset i Vingsted til september er aflyst og udskudt!

AFLYSNING OG UDSKYDELSE!!!

Logopædisk Forum må desværre aflyse og udskyde efteruddannelseskurset du har meldt dig til som deltager i Vingsted 16. – 18. september, 2020 pga. de givne omstændigheder, der følger med Covid-19, og som påvirker hele Danmark på forskellige måder.

Det spændende faglige program udskydes til september 2021.

Vi har håbet og ventet med at tage beslutningen, men må nu sande, at når situationen er som den er, og corona ikke er en fjern gæst, så kan vi ikke huse knap 150 deltagere fra alle landets hjørner i tre dage på Vingsted på forsvarlig vis efter forskrifterne, og vi ønsker på ingen måde at omgå de gældende regler og risikere at være skyld i en smittespredning.

Du vil snarest høre mere fra os, da en udskydelse af ”Vingstedkurset” skaber mange nye overvejelser – hvordan tilbageføres de indbetalte beløb? hvordan vil mulighederne være for at overføre tilmeldingen til næste års Vingsted? hvordan og hvor afholdes årets generalforsamling? hvordan er planen for de kommende tilbud om medlemsaktiviteter for 2020- 21? – og der er sikkert mere vi skal have styr på – men det vender vi alt sammen tilbage med, når vi har det klar.

Vigtigst er det nu at komme ud med budskabet:
årets efteruddannelseskursus på Vingsted er aflyst!!

De bedste hilsner

Logopædisk Forum

kursusudvalget