Corona og efteruddannelseskurset i Vingsted til september

Ingen skal være i tvivl om, at bestyrelsen, herunder Vingstedplanlægningsgruppen har fulgt meget nøje med i både politiske udtalelser og andre foreningers ulykkelige omstændigheder omkring deres afvikling af konferencer og efteruddannelser her i foråret. Nogle steder slipper man afsted med skindet på næsen, men det er helt klart, at foreninger som Logopædisk Forum er kommet i en stor økonomisk klemme grundet de aftaler, der allerede ER indgået med konferencesteder og -hoteller.
I aftalerne er der sædvanligvis beskrevet under hvilke omstændigheder, der kan aflyses eller udskydes, og sådanne aftaler har helt klart IKKE taget højde for den nuværende situation med corona-virus, som lukker Danmark og det meste af verden ned i en kortere eller længere periode. 

Og hvorfor skriver vi dette?
Jo, godt nok er afviklingen af foreningens efteruddannelseskursus i Vingsted først til september og de nuværende restriktioner med forsamlinger ophæves måske ved udgangen af august, så vi burde være “home safe” – lige nu!
Meeeeen – sådan ligger landet alligevel ikke helt. Der skal gives besked om vi ønsker at opretholde bestillingen på Vingsted Hotel og Konferencecenter flere måneder i forvejen – ellers er der helt klare beskrivelser i aftalen, som fortæller, hvad der skal betales, og hvad der kan aflyses. Kommer vi i en situation, hvor vi må aflyse i sidste øjeblik og udelukkende henholder os til aftalen, så vil det bringe os i en situation, hvor beløbet overstiger foreningens bankindeståender eller i bedste fald bringer foreningen tilbage på et flot NUL.
Den situation ønsker vi ikke at udsætte foreningen for og tager selvfølgelig de beslutninger, der må til med rettidig omhu. Det kan betyde at efteruddannelsen aflyses – det kan betyde efteruddannelsen afvikles på en anderledes måde – det er ikke noget vi afgør endnu og ikke noget vi BEHØVER afgøre nu, da efteruddannelseskurset som sædvanligt afvikles i september – men igen – vi træffer de nødvendige beslutninger på et så oplyst grundlag som muligt og rettidigt i forhold til de allerede indgåede aftaler – og så vil vi selvfølgelig udfordre aftalerne, så både vi og konferencecenteret kan agere bedst muligt og mest fleksibelt. Vi må prise os lykkelige for, at vi rent faktisk SELV kan tage beslutningen og ikke som andre blive pålagt beslutninger, der koster kassebeholdningen.

Alle nuværende tilmeldte til efteruddannelseskurset i Vingsted til september vil selvfølgelig få særskilt besked i samme øjeblik vi ændrer på beslutningen om at gennemføre eller forandre efteruddannelseskurset.

Ligeledes vil ingen risikere at modtage en faktura til betaling uden gennemførsel af efteruddannelsen, så der er ingen økonomisk risiko ved at tilmelde sig – men man må selvfølgelig selv vurdere egen sikkerhed i forhold til corona, som billedet vil se ud i september.

Du er velkommen til at sende eventuelle spørgsmål til mailadressen: kurser@logoforum.dk

Vingstedplanlægningsgruppen