Webinar – onsdag d.19. maj, kl.14.30 – 16.00
Kursusholder Audiologopæd Maria Grundtvig
v/ Min Kusine Maria

Maria Grundtvig er  uddannet Audiologopæd fra Københavns Universitet.
Hun har i 2006 skrevet speciale om standardisering af fonologiske testmaterialer.
I 2011 begyndte hun at blogge på MinKusineMaria om børn, sprog og familieliv.

Siden 2013 har hun arbejdet som PPR logopæd i Roskilde kommune, og fra 2016 har hun derudover arbejdet som privat praktiserende logopæd med undervisning, kurser og materialer.
Som del af kursusvirksomheden har hun haft fokus på Core Vocabulary i praksis.

19/5 – 14.30 -16.00

Core Vocabulary i praksis

Den mest udbredte metode til børn med inkonsistente fonologiske vanskeligheder er Core Vocabulary Therapy.
Der findes flere internationale artikler der forklarer teorien bag og beskriver fremgangsmåden.

I dette oplæg fokuseres på, hvordan man helt praktisk planlægger og udfører et interventionsforløb med metoden.
Oplægsholder gennemgår kort ‘Hvorfor’ og ‘Hvem’. Hvorefter resten af oplægget fokuserer på ‘Hvad’ og ‘Hvordan’.

Undervejs vil der være case eksempler og opmærksomhed på de udfordringer der kan være i dansk børnelogopædisk kontekst.

  • diagnosticering
  • formål med interventionen
  • udvælgelse af målord
  • procedure
  • materialer og træningseksempler
  • effekt og effekt monitorering generelt

Medbring gerne spørgsmål og forudgående generel viden og erfaring med Stackhouse & Well’s psykolingvistiske taleprocesseringsmodel samt Dodds klassifikationssystem.

Senest tilmelding d. 18. maj, 2021

Webinaret har pt. 100 deltagere og er dermed fuldt booket, men erfaringerne viser, at der tæt på dagen, evt. på selve dagen er deltagere, der må melde fra grundet andet presserende arbejde, så vi går ud fra, at alle på ventelisten kommer til at blive deltagere også – så ønsker du at deltage, skal du ikke gå i panik over at stå på ventelisten til webinaret.

Tilmelding – klik her