Foreløbig indkaldelse til generalforsamling 2024

Kære Medlemmer Så er det atter tid til den årlige generalforsamling i Logopædisk Forum. I får hermed den foreløbige indkaldelse. Kom og vær med til at præge det logopædiske område både i forhold til indhold og udførelse. Indkaldelse og foreløbig dagsorden ...

Vingsted 2024

Nu er programmet for efteruddannelseskurset Vingsted 2024 klar og tilgængeligt her på hjemmesiden. Hele programmet  og tilmelding kan findes på hjemmesiden.

Foreløbig indkaldelse til Generalforsamling 2023

Indkaldelse til generalforsamling i Logopædisk Forum onsdag d. 20.9.2023 Har du punkter til dagsordenen skal de være bestyrelsen i hænde senest den 23 august.  Foreløbig dagsorden 1. Valg af dirigent og evt. stemmetællere. 2. Fastsættelse af forretningsorden. 3....

Generalforsamling 2022 Referat

Der blev traditionen tro afviklet generalforsamling i Logopædisk Forum på Vingsted 2022 . Her skete der udskiftning i bestyrelsen. To forlod bestyrelsen og en ny blev valgt ind. Så den aktuelle bestyrelse har en vakant bestyrelsespost Referatet kan læses...

Indkaldelse til Ordinær generalforsamling 2022

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling  Onsdag d. 21.9. 2022 kl.19.30-21.00 i Engsalen på Vingsted Hotel og Konferencecenter Vingsted Skovvej 2 7182 Bredsted Endelig dagsorden: Indkaldelse til generalforsamling 2022 Dagsorden: Valg af dirigent Fastsættelse af...