DLD – To børn i hver skoleklasse har det

Lige nu er der stor fokus på begrebet DLD – Development Language Disordre DLD – karakteriseres som en særlig sprogforstyrrelse, der formodes at være medfødt. Forskningen indikerer, at der i hver skoleklasse sidder mindst 2 med DLD. Hvordan får vi øje på...

PPR Blog på Folkeskolen

Faglig debat – ved du, at der på PPR blog på Folkeskolens hjemmeside drøftes meget relevant fagligt stof. Det er her muligt at bidrage med egne synspunkter samt at igangsætte en debat. Skal vi have den logopædiske faglighed på dagsordenen – bidrag med...

Sprogvurdering

OPLÆG TIL DEBAT “Hver femte barn har sprogvanskeligheder ved skolestart” Lige for øjeblikket er der stor opmærksomhed på sprogvurderingen og vurderingens validitet.  Det  fremkalder flere spørgsmål : “Hvilken udsigelseskraft kan en sprogscreening...

Hvordan får man øje på DLD?

DLD – Et medfødt mindre talent for sprog Hvordan får vi øje på DLD hos skolebørn Tegn på DLD eleven er ukoncentreret eleven udtrykker sig upræcist når han/hun bliver spurgt eleven deltager ikke særlig aktivt i gruppearbejde eleven forstår ikke, hvad han/hun skal...

Hvordan er det at være logopæd i Skanderborg kommune i coronatiden?

af Ellen Lystbæk, Skanderborg I Skanderborg Kommune vurderes det, at alle PPR-medarbejdere udfylder en kritisk funktion, fordi vi primært beskæftiger os med børn med særlige behov. Da alle dagtilbud er åbne i forbindelse med den seneste nedlukning og det logopædiske...

Bemærk nye stillingsopslag!!

2 Talehørekonsulenter til PPR i Børne- Ungerådgivningscentret Høje -Taastrup Kommune Vi opslår 2 fuldtidsstillinger til besættelse den 1.marts 2021.Vi glæder os til at invitere jer ind i et fællesskab med arbejdsglæde og høj faglighed.Vi har fokus på børn og deres...