Vibus – ny enhed som skal styrke specialpædagogikken

I april blev der etableret en ny enhed til at styrke indsatsen med inklusion, specialpædagogisk støtte og specialundervisning. I samarbejde med blandt andre DLF etablerede børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) i april vidensenheden Vibus, som skal styrke...

Spændende undersøgelse af kommunernes Pædagogiske Rådgivning

En ny undersøgelse som EVA har gennemført  for  Børne- og Undervisningsministeriet  viser, at PPR er under pres og oplever at skulle bruge halvdelen af deres tid på individorienterede og kompenserende opgaver. I stedet ville PPR hellere prioritere mere tid på det...

DLD – To børn i hver skoleklasse har det

Lige nu er der stor fokus på begrebet DLD – Development Language Disordre DLD – karakteriseres som en særlig sprogforstyrrelse, der formodes at være medfødt. Forskningen indikerer, at der i hver skoleklasse sidder mindst 2 med DLD. Hvordan får vi øje på...

PPR Blog på Folkeskolen

Faglig debat – ved du, at der på PPR blog på Folkeskolens hjemmeside drøftes meget relevant fagligt stof. Det er her muligt at bidrage med egne synspunkter samt at igangsætte en debat. Skal vi have den logopædiske faglighed på dagsordenen – bidrag med...