Hvordan får man øje på DLD?

DLD – Et medfødt mindre talent for sprog Hvordan får vi øje på DLD hos skolebørn Tegn på DLD eleven er ukoncentreret eleven udtrykker sig upræcist når han/hun bliver spurgt eleven deltager ikke særlig aktivt i gruppearbejde eleven forstår ikke, hvad han/hun skal...

Fra kassereren, foråret 2021

Et nyt og forhåbentligt bedre og mere socialt år er startet. Skuffelserne med et ikke gennemført efteruddannelseskursus og ingen gratis medlemskurser må vi lægge bag os og i stedet se fremad.Står alt til troende, vil det være muligt at gennemføre efteruddannelsen i...

Hvordan er det at være logopæd i Skanderborg kommune i coronatiden?

af Ellen Lystbæk, Skanderborg I Skanderborg Kommune vurderes det, at alle PPR-medarbejdere udfylder en kritisk funktion, fordi vi primært beskæftiger os med børn med særlige behov. Da alle dagtilbud er åbne i forbindelse med den seneste nedlukning og det logopædiske...

Grundvilkår for den logopædiske virksomhed i Region Nord

Logopædisk Forum har haft stor opmærksomhed på, hvordan covid19 har påvirket og ændret grundvilkårene for den logopædiske virksomhed. Se her en artikel af Logopæd Jane Mogensen og Logopæd Anne Mackenhauer. Klik HER for at hente...

Specialrådgivningen til børn og unge med høretab

Specialrådgivningen til børn og unge med høretab, 0 – 18 år, er et landsdækkende tilbud, som omfatter en række højtspecialiserede ydelser på høretabsområdet; herunder udredning, specialrådgivning, kurser, materialeproduktion m.v. Specialrådgivningen har...

Medlemsbladet lukkes

TALE-HØRE-NYT Medlemsbladet, TALE-HØRE-NYT, har været en del af foreningen stort set siden starten for MANGE år siden. Tiden er nu inde til, at der må ske et skifte, bl.a. fordi et medlemsblads indhold kan formidles på andre og nok bedre og hurtigere måder end ved et...