Generalforsamling 2023 – dagsorden og bilag

Kære medlem Du inviteres hermed til Generalforsamling i Logopædisk Forum  Onsdag den 20 september Kl.  19.30  Vingsted Hotel og Konferencecenter. Nu er den endelige dagsorden til generalforsamlingen offentlig. Til denne dagsorden er der bilag, som vedrører udvalgte...

Logopædisk Forums nye bestyrelse

Logopædisk Forums bestyrelse oktober 2022 – september 2023 Årets generalforsamling blev traditionen tro afholdt i forbindelse med Vingsted kurset. I år måtte vi  tage afsked med bestyrelsesmedlemmerne Karin og Mette . Vi siger tak for godt samarbejde Vi siger...

Konstituering 2022

Bestyrelsen i Logopædisk Forum mødtes  november 2022 ved det første fysiske møde efterVingsted-kurset.Vi startede med at byde velkommen til Marlene H Hansen , som blev nyvalgt ved generalforsamlingen.Der blev lagt en plan for det kommende års aktiviteter bl.a....

Vil du dele

Bestyrelsen opfordre alle medlemmer til at dele logopædisk viden. Så har du kendskab til en god artikel eller et link. Er du velkommen til at henvende dig til...

Logopæder i en corona-tid

Bestyrelsen formulerede på et online bestyrelsesmøde i starten af maj nogle overvejelser, som vi mente burde afklares inden PPR og dermed logopæderne igen sendes “i marken”. Vi valgte at lade forespørgslen gå igennem hovedorganisationen DLF, da de har...

Formandens klumme – marts 2020

En forårsuge er ved at gå på hæld, og det skulle vise sig, ikke at blive en helt almindelig uge! Ja, uge 11, årgang 2020, vil uden tvivl gå over i historien som en særlig en af slagsen! Jeg ved ikke hvordan I havde det, da Statsminister Mette Frederiksen ved...