Indkaldelse til Generalforsamling 2022

Indkaldelse til generalforsamling 2022 Onsdag d. 21.9. 2022 kl.19:30-21:00 i Engsalen på Vingsted Hotel og Konferencecenter Vingsted Skovvej 2 7182 Bredsten Dagsorden: Valg af dirigent Fastsættelse af forretningsorden – læs den her: Bestyrelsens beretning ved...

Vil du dele

Bestyrelsen opfordre alle medlemmer til at dele logopædisk viden. Så har du kendskab til en god artikel eller et link. Er du velkommen til at henvende dig til...

Konstituering 2021

Bestyrelsen i Logopædisk Forum mødtes d. 5.-6. november 2021 ved det første fysiske møde efterVingsted-kurset.Vi startede med at byde velkommen til Mette Falk Petersen, som blev nyvalgt ved generalforsamlingen.Der blev lagt en plan for det kommende års aktiviteter...

Logopædisk Forums nye bestyrelse

Logopædisk Forums bestyrelse oktober 2021 – september 2022 Årets generalforsamling blev traditionen tro afholdt i forbindelse med Vingsted kurset. I år måtte vi  tage afsked med bestyrelsesmedlem Ole Wriedt som gennem mange år har været et aktivt medlem i...

Bestyrelsens skriftlige beretning for året 2022.

Beretningen er lagt som en pdf-fil, som du kan hente og evt. printe ved at klikke HER. Den rummer dels årets gang i foreningen, men også mange andre relevante informationer om, hvad der er sket i fx DLF, som er relevante for os som logopæder.  God...

Generalforsamling 2020

Så er generalforsamlingen 2020 veloverstået. Formalia er nu i orden, da dagsordenen og forretningsordenen for generalforsamlingen blev fulgt. Det underskrevne referat kan nu læses ved at klikke på linket HER, og derefter vil der blive fremsendt en Nyhedsmail til alle...